Questions tagged [mnemonic]

The tag has no usage guidance.

Filter by
Sorted by
Tagged with
5
votes
2answers
191 views

Фраза, яка містить у собі усі літери української абетки

Потрібен якийсь еквівалент англійської фрази The quick brown fox jumps over the lazy dog, яка містить у собі усі літери української абетки. Фраза повинна мати якийсь сенс, а не бути набором ...
12
votes
3answers
1k views

Мнемоніка для запам'ятовування планет Сонячої системи

Син в англомовній школі вивчив наступну мнемонічну фразу для запам'ятовування 8 планет Сонячної системи в порядку від найближчої до Сонця (Меркурій) до найдальшої (Нептун): My Very Educated Mother ...
14
votes
2answers
11k views

Мнемонічна фраза для запам'ятовування послідовності кольорів веселки?

Думаю, багато хто цікавився, який український відповідник російському Каждый Охотник Желает Знать, Где Сидит Фазан для легкого запам'ятовування послідовності кольорів веселки. На офіційному рівні це, ...