Skip to main content

Questions tagged [from-greek]

Для запитань про переклад з грецької і давньогрецької мови / For questions about translation from Greek (including Ancient Greek)

Filter by
Sorted by
Tagged with
3 votes
1 answer
38 views

Частина слова на позначення почуття ненависті до чогось/когось?

Маю таке питання: чому слово почуття ненависті інколи звучить із частинкою "фобія" (ксенофобія, русофобія, гомофобія), хоча фобія — це зовсім інше: ФО́БІЯ, ї, жін. Нав'язливий, непереборний ...
karmeljuk's user avatar
  • 131
2 votes
2 answers
10k views

Європа чи Европа?

На телебаченні можна почути "Европа", замість звичного "Європа". Особисто мені це здається дивним. Можливо, я помиляюсь, і правильно говорити "Европа"?
user1536's user avatar
  • 375
6 votes
1 answer
208 views

Чому ми відкидаємо літеру "ς" наприкінці грецьких імен?

Подивіться, будь ласка, на вже створені статті з вікіпедії зі сторінки Список Давньогрецьких Філософів: Аркесілай, Архелай, Критолай, Аммоній, Аполлоній, Кассій. Не можу знайти ані політично-...
P. Vowk's user avatar
  • 11.6k
11 votes
1 answer
106 views

Переклад назви географічного обʼєкта

Є книга російського автора з описом географічних об'єктів небесного тіла. Згадуючи один з таких об'єктів, автор використовує назву, прийняту в російськомовній науковій літературі, зазначаючи, що в ...
L.Bubukina's user avatar
14 votes
3 answers
3k views

"Т" чи "ф" як відповідник "Th" (Θ) при запозиченні з грецької?

За чинним правописом маємо наступне правило: Th залежно від того, як слово узвичаєне в українській мові, передається то літерою ф: арифметика, ефір, кафедра, логарифм, міф, орфографія, пафос, Федір,...
P. Vowk's user avatar
  • 11.6k