Skip to main content

Questions tagged [from-greek]

Для запитань про переклад з грецької і давньогрецької мови / For questions about translation from Greek (including Ancient Greek)

Filter by
Sorted by
Tagged with
14 votes
3 answers
3k views

"Т" чи "ф" як відповідник "Th" (Θ) при запозиченні з грецької?

За чинним правописом маємо наступне правило: Th залежно від того, як слово узвичаєне в українській мові, передається то літерою ф: арифметика, ефір, кафедра, логарифм, міф, орфографія, пафос, Федір,...
P. Vowk's user avatar
  • 11.7k
11 votes
1 answer
106 views

Переклад назви географічного обʼєкта

Є книга російського автора з описом географічних об'єктів небесного тіла. Згадуючи один з таких об'єктів, автор використовує назву, прийняту в російськомовній науковій літературі, зазначаючи, що в ...
L.Bubukina's user avatar