Skip to main content

Questions tagged [from-arabic]

Для запитань про переклад з арабської мови / For questions about translation from Arabic

Filter by
Sorted by
Tagged with
6 votes
2 answers
149 views

Як правильно перекласти назви міст в Катарі українською?

В назвах міст Катару часто можна зустріти першою частиною Al, наприклад: Al `Arish (العريش) Al Ghuwariyah (الغويرية) Al Khor (الخور) Al Wakrah (الوكرة) Як ці назви перекласти українською? Цікавить ...
Максим's user avatar