Skip to main content

Questions tagged [conjugation]

The tag has no usage guidance.

Filter by
Sorted by
Tagged with
8 votes
1 answer
4k views

Дієслово недоконаного виду для "придбати"

В російській мові "приобрести" (док.) - "приобретать" (недок.) В українській "придбати" (док.) - ??? Будь ласка, якщо це можливо, надайте у відповіді посилання на лексикографічні джерела (словники),...
Sergey Neskhodovskiy's user avatar
8 votes
1 answer
488 views

Patterns for present tense verb conjugation

This question also has an answer here (in Ukrainian): Простий спосіб визначення дієвідміни: -уть (-ють) проти -ать (-ять) I'm aware that there are four sets of present tense endings, each named by ...
rootmeanclaire's user avatar
13 votes
1 answer
4k views

Узгодження дієслів з іменниками у множині

Чи є одна з наступних фраз некоректною, чи обидві форми дієслова "навчатися" у наступному реченні є граматично коректними? Чим більше людей навчиться робити ... (суб’єкт дії - третя особа однини) Чим ...
s0nata's user avatar
  • 4,348
9 votes
2 answers
170 views

Under what circumstances are the archaic conjugations of бути used?

Wikipedia notes that бути can be conjugated as such: я єсьми | ми єсьмо -------------|---------- ти єси | ви єсьте -------------|---------- він, | вона, єсть | вони суть воно ...
rootmeanclaire's user avatar
16 votes
1 answer
308 views

Imperative for ‘розповісти’, the second person

This question also has been asked here (in Ukrainian): "Дайте відповідь" одним словом What are the imperative forms of verb розповісти, відповісти etc. for the second person? Some say they ...
Ukurainajin's user avatar
13 votes
1 answer
508 views

Наказовий спосіб дієслів для першої особи множини

Чи є коректним оминання кінцевого голосного у дієсловах наказового способу першої особи множини: "ходім подивимось" замість "ходімо подивимось"? Стаття у Вікіпедії лише згадує про його існування для ...
s0nata's user avatar
  • 4,348
9 votes
2 answers
404 views

Do some verbs not have different forms for past perfect and imperfect?

I'm fairly sure that бути doesn't, but are there any others? For example, I can't say I've ever seen знати with prefix. Spanish also has two past tenses. In Spanish all verbs can be conjugated in ...
rootmeanclaire's user avatar