Skip to main content

Questions tagged [суфікси]

Для запитань про вживання суфіксів до іменників, прикметників, дієслів тощо // For questions about the usage of various suffixes for nouns, adjectives, verbs, etc.

Filter by
Sorted by
Tagged with
2 votes
0 answers
178 views

Японські суфікси -сан, -кун, -чян тощо і відмінювання

Намагаюся розібратися з питанням відмінювання японських суфіксів -сан, -кун, -чян і т.д. Жоден із відомих мені правописів не містить бодай натяку на пояснення, як обходитися із цими суфіксами у плані ...
Володимир Семендяєв's user avatar
4 votes
0 answers
91 views

Установчий чи установний чи установочний файл?

Як українською краще перекласти "Installation file"? Установочний — звучить як калька з російської Установчий — наче правильно, але не впевнений. "установчий файл -и" 146 000 ...
Lev Lukomskyi's user avatar
2 votes
2 answers
137 views

Чому перелічний, а не переліченний?

Я був думав, що подібно до зліченний має бути переліченний, але Мейнарович і Кратко не згодні: enumerable = [ɪ'nju:mərəbl] 1. зліче́нний; перелічни́й 2. нумеро́вний Я так розумію, що варіант -енн ...
Yola's user avatar
  • 10.9k
3 votes
2 answers
143 views

Переклад суфікса -al

Цікавлять українські відповідники суфікса -al. суфікс із загальним сенсом “певного типу, стосовний до, що має форму чи характер чогось” що зветься через корінь із запозичених слів із латинської в ...
Yola's user avatar
  • 10.9k
2 votes
0 answers
87 views

Як утворились слова «типізація» і «шипування»

Чому типізація, а не типування? Адже ми не кажемо шипізація, а кажемо шипування. Наскільки я розумію, то -ізація це переклад англійського -ization: Суфікс, що утворює іменники, які позначають дію, ...
Yola's user avatar
  • 10.9k
4 votes
1 answer
1k views

"Многоходовочка" українською?

В ґуґлі видача на запит "багатоходівка" — 5,800 результатів. Хоча не впевнений щодо цього слова. В словниках його наче нема. І навіть якщо припустити, що це правильний еквівалент, то наскільки ...
user avatar
2 votes
1 answer
178 views

Суфікс *юва* і дієприкметники

Чому суфікс юва випадає якщо перетворити слово хвилювати на активний дієприкметнік теперішнього часу хвилюючий?
user10474749's user avatar
2 votes
2 answers
108 views

Як перекласти "nondimensionalization"

Як перекласти nondimensionalization? В цьому контексті dimension перекладають як розмірність, бо йдеться про одиниці розмірності маси, часу, довжини тощо. Знерозмірнення? Як взагалі можна перекладати ...
Yola's user avatar
  • 10.9k
4 votes
1 answer
761 views

Суфікс дієслів ‑ува‑ чи що таке протяжні, наворотні?

Шчо означає дїєслівний народсток -ува-? Наприклад, найвідоміші словники як СУМ-11 та СУМ-20 їх не [дуже] розрізняють, результат: Родичі-запитання Чи є різниця між "відновний " і "...
Sǫ́tjnôstj's user avatar
3 votes
1 answer
474 views

Як у слові "зміюка" виокремити суфікс

Як у слові "зміюка" виокремити суфікс суб'єктивної оцінки? Якщо корінь змій, то виходить, що суфікс ук, проте в одній статті натрапила на юк. Суфікс -юк- має досить широку гаму негативних відтінків:...
Veronika Tsoma's user avatar
10 votes
3 answers
2k views

У книгах має бути "покажчик" чи "показник"?

Нещодавно, збираючи книгу з latex-сирців із використанням пакета babel із параметром ukrainian \usepackage[english, ukrainian]{babel} я отримав отакий вихід в pdf (тобто, слово покажчик зашито в ...
Yola's user avatar
  • 10.9k