Skip to main content

Questions tagged [абетка]

Для запитань про окремі літери або про абетку в цілому // For questions about the individual symbols of Ukrainian Cyrillic alphabet or the alphabet as a whole

Filter by
Sorted by
Tagged with
3 votes
0 answers
40 views

Чи існуїть офіційна абетка Брайля

Натрапив на таке через вікіпедію. Однак там дві проблеми. Там завбачьїво підписано: Шрифт згенеровано сценарієм braille-uk.pl (стиснено ZIP). Ні сценарій, ні ця сторінка не є офіційними джерелами для ...
Sǫ́tjnôstj's user avatar
0 votes
0 answers
75 views

З якої причини ЄС хоче, щоб україна перейшла на латиницю, та які складності виникнуть при створенні нової велесовичниці на основі латиниці [duplicate]

Перед питанням, я хочу написати чому я проти переходу на латиницю. Коротко: виникне багато с проблем. Проблема позначення літер Я Ю Є Ї або палатальності приголосних(пом'якшення). Приклад Niagaru(...
ReQserFirFir's user avatar
6 votes
2 answers
2k views

Фраза, яка містить у собі усі літери української абетки

Потрібен якийсь еквівалент англійської фрази The quick brown fox jumps over the lazy dog, яка містить у собі усі літери української абетки. Фраза повинна мати якийсь сенс, а не бути набором ...
Oleksandr Kravchuk's user avatar
12 votes
2 answers
1k views

Чому часто не вживають літеру "ґ" при нумерації?

Часто можна помітити, наприклад, у тестах, що варіанти відповідей нумеруються літерами. Але чомусь літеру ґ інколи опускають. Ось тут яскравий приклад. Чому так? Бояться, щоб не переплутали зі схожою ...
user2513149's user avatar
  • 2,281
9 votes
3 answers
373 views

Букви Й та Ь — зміна абетки

Зустрів, перепрошую заздалегідь за таке посилання, на російськомовному Lurkmore такий абзац: Прихильники оптимізувати абетку, чомусь не вимагають скасувати недвозначно схожі один одного ь і й, які ...
Sǫ́tjnôstj's user avatar
15 votes
2 answers
1k views

Is there a full list of Ukrainian words with the letter Ґ ґ?

According to Ukrainian Orthography 2015 § 15. Літера Ґ Літера ґ передає на письмі задньоязиковий зімкнений приголосний як в українських словах, так і в давнозапозичених і зукраїнізованих: ...
Oksana Gubrenko's user avatar
19 votes
4 answers
3k views

Походження літери Ї в українській абетці

Літеру ї часто наводять як приклад унікальності української мови, проте у французькому письмі також присутня літера ï, як, наприклад, у слові naïf – наївний. На сторінці про Кирилицю на Wikipedia ...
BartoNaz's user avatar
  • 769
18 votes
3 answers
1k views

Які труднощі є при переході слов’янських мов з кирилиці на латинку, чи є вони перешкодою для переходу української на латинку?

Латинка використовується для більшості слов’янських мов, і з цим немає проблем. Відмінність абетки створює додатковий бар’єр поміж нами і західними країнами. Відразу сам собі заперечу наступним: ...
P. Vowk's user avatar
  • 11.7k