Questions tagged [історія-мови]

2 questions with no upvoted or accepted answers
Filter by
Sorted by
Tagged with
12
votes
0answers
523 views

Коли і як виникло прислів'я “де два українці, там три гетьмани”?

Чи не підкаже шановне панство, коли вперше фіксується прислів'я "де два українці, там три гетьмани"? Також цікавить хоча б приблизний час винекнення цієї фрази. приклад ужитку: https://www....
4
votes
0answers
39 views

Чому відбулася втрата відмінювання іменних (нечленних) прикметників?

При з'ясуванні етимології прикметників часто натрапляла на інформацію, що в історії їх формування відбулася втрата відмінювання іменних прикметників. Ось, наприклад, у Ступені порівняння ...