Questions tagged [числівники]

Для запитань про числівники — слова, які відповідають на запитання «скільки? котрий?» // For questions about numerals — words designating numbers or numerical order

Filter by
Sorted by
Tagged with
3
votes
2answers
97 views

За останні пів року чи упродовж останнього пів року?

Як правильно узгоджується пів із рештою речення (з наступним іменником у родовому відмінку все зрозуміло). Пів означає половину, наприклад, пів року – це якийсь один відрізок часу, тож, на мою думку, ...
7
votes
2answers
408 views

Чи можна уникнути заміни “багато” на “велика кількість” при відмінюванні

чи є словосполучення "велика кількість" єдиною можливістю відмінювати слово "багато" у значенні числівника в комбінації з неперелічуваними об'єктами? Приклад: багато молока – кава з великою кількістю ...
3
votes
1answer
2k views

Одна третя чи одна третина?

В художній літературі, підручниках, статтях є безліч прикладів вживання словосполучення "одна третина". У Складних випадках українського слововживання прочитала, що це неправильно, потрібно казати "...
6
votes
1answer
3k views

Як правильно писати прості числівники — буквами чи цифрами?

У словниках і Інтернеті доволі легко знайти правила побудови складних¹ числівників та похідних слів. Але я ніде не зміг знайти правила, яке б регулювало використання простих числівників, а саме ...
8
votes
2answers
163 views

Чи слова “другий” та “друзі” походять від спільного кореня?

В інтернеті є дані про те що слово друг (у множині друзі) походить від **drugъ*: From Proto-Slavic *drugъ, from Proto-Indo-European *dʰrowgʰos. Cognate with Lithuanian draũgas ‎(“friend”), Gothic 𐌲...
13
votes
1answer
4k views

Утворення прикметників з числівників та іменників

Деякі прикметники, що утворені з числівників мають широке застосування і легко дізнатись як правильно їх писати. Наприклад: - дводенний; - трирічний. Але в деяких випадках виникає потреба у меньш ...