Questions tagged [числівники]

Для запитань про числівники — слова, які відповідають на запитання «скільки? котрий?» // For questions about numerals — words designating numbers or numerical order

Filter by
Sorted by
Tagged with
0 votes
0 answers
10 views

Як правильно називається 10^45 за короткою шкалою (10^84 за довгою), англ. quattuordecillion?

Для чого: роблю переклад Rust-крейта num2words українською. Стаття на Вікі каже "кваттуордецильйон", і це виглядає трохи не узгоджено з іншими назвами там же, на кшталт квадрильйона, ...
Pavlo Slavynskyy's user avatar
0 votes
0 answers
13 views

Скорочення цифрами складних числівникових прикметників в академічних та побутових текстах [duplicate]

Якщо я хочу написати "двадцятип'ятирічного" в академічному або побутовому (переписка) тексті використовуючи цифри, то яку форму скорочення мені краще обрати? "25-ти річного"; &...
Юрій Бердник's user avatar
2 votes
0 answers
53 views

Складні числівники на -тисячний, -мільйонний, -мільярдний

В Правописі 2019 року, в параграфі 38 "Складні числівники" є пункт 2: 2) складні порядкові числівники, останнім компонентом яких є -сотий, -тисячний, -мільйонний, -мільярдний: девʼятисо́тий,...
Teivaz's user avatar
  • 133
1 vote
2 answers
82 views

Різниця між числівниками 1000^n і рештою числівників

Набори кількісних числівників з цих рядів 1, 2, ... 9 11, 12, ... 19 10, 20, ... 90 100, 200, ... 900 концептуально відрізняються від числівників з ряду 1000, 1 000 000, 1 000 000 000, ... І в ...
Teivaz's user avatar
  • 133
1 vote
0 answers
30 views

Як правильно вимовляти (та відмінювати) десяткові числа?

Як вимовляти: 15,8457639 13,7 млрд (хтось мені сказав "тринадцять і сім мільярдів, можна так сказати?) близько 20,1 млрд близько 21 близько 14,356 Дякую))
Biene's user avatar
  • 11
0 votes
0 answers
110 views

Midday (noon) and midnight in refering to 12 o’clock during the day / night

These numerals in an answers to a questions with When may be in following cases: Потяг прибуває опівдні. Новорічний салют запускают опівночі. But what case of that numerals we should use for an ...
Andrii's user avatar
  • 109
5 votes
0 answers
84 views

Combining the numbers 2,3 and 4 with adjectives

In standard Ukrainian, what case marking will an adjective take if it proceeds the numerals 2,3 and 4? So far I've only ecountered contradicting information on this. One website told me these phases: ...
Луге Ушчимі's user avatar
5 votes
1 answer
692 views

Case usage with the numbers 2,3 and 4

So as far as I am aware, in standard Ukrainian, when a nouns follows the numbers 2,3 and 4, they should take the nominative plural. But, when talking with some people today, they told me I shouldn't ...
Луге Ушчимі's user avatar
3 votes
2 answers
474 views

За останні пів року чи упродовж останнього пів року?

Як правильно узгоджується пів із рештою речення (з наступним іменником у родовому відмінку все зрозуміло). Пів означає половину, наприклад, пів року – це якийсь один відрізок часу, тож, на мою думку, ...
Alina's user avatar
  • 148
7 votes
2 answers
876 views

Чи можна уникнути заміни "багато" на "велика кількість" при відмінюванні

чи є словосполучення "велика кількість" єдиною можливістю відмінювати слово "багато" у значенні числівника в комбінації з неперелічуваними об'єктами? Приклад: багато молока – кава з великою кількістю ...
Miroshko's user avatar
  • 2,706
3 votes
1 answer
4k views

Одна третя чи одна третина?

В художній літературі, підручниках, статтях є безліч прикладів вживання словосполучення "одна третина". У Складних випадках українського слововживання прочитала, що це неправильно, потрібно казати "...
Maria_Bega's user avatar
  • 3,523
9 votes
4 answers
18k views

Чим відрізняються кілька та декілька; кількоро та скількоро?

Чи є якась відмінність у сенсі слів у парах: кілька та декілька; кількоро та скількоро?
user avatar
6 votes
1 answer
4k views

Як правильно писати прості числівники — буквами чи цифрами?

У словниках і Інтернеті доволі легко знайти правила побудови складних¹ числівників та похідних слів. Але я ніде не зміг знайти правила, яке б регулювало використання простих числівників, а саме ...
Be Brave Be Like Ukraine's user avatar
8 votes
2 answers
263 views

Чи слова "другий" та "друзі" походять від спільного кореня?

В інтернеті є дані про те що слово друг (у множині друзі) походить від **drugъ*: From Proto-Slavic *drugъ, from Proto-Indo-European *dʰrowgʰos. Cognate with Lithuanian draũgas ‎(“friend”), Gothic 𐌲...
chizh's user avatar
  • 3,609
13 votes
1 answer
8k views

Утворення прикметників з числівників та іменників

Деякі прикметники, що утворені з числівників мають широке застосування і легко дізнатись як правильно їх писати. Наприклад: - дводенний; - трирічний. Але в деяких випадках виникає потреба у меньш ...
Gluttton's user avatar
  • 1,887