Questions tagged [число]

Число — ґраматична катеґорія, що вказує на кількість предметів, про які мовиться в реченні.

1 question with no upvoted or accepted answers
Filter by
Sorted by
Tagged with
4
votes
0answers
58 views

Чому у слова випадіння є множина, а у випадання немає? Чи є?

Словник уліф каже, що у слова випадіння є множина випадінь, а от у випадання немає: Це недопрацювання словника чи дійсно є якась причина?