Questions tagged [фонетика]

Для запитань про звуки, які використовуються в українській мові. Не для запитань про письмові аспекти мови (літери тощо) // For questions about phones of Ukrainian language. Not for questions about the written language (letters etc.)

3 questions with no upvoted or accepted answers
Filter by
Sorted by
Tagged with
1 vote
0 answers
105 views

Звуковий слівний набір

Words in SMALL CAPS are the standard lexical sets. Words in the lexical sets BATH and CLOTH may be given two transcriptions, the former either with /ɑː/ or /æ/, the latter with /ɒ/ or /ɔː/. При ...
user avatar
  • 13.4k
1 vote
0 answers
63 views

Подовження Й або ВІЙЯ

Існує слово війя, котре, на відміну змосковчених майя, фойє і подібних, питоме і, схоже, далебі подовження. Як воно відбулося? Як і де можливе подібне подовження й? Особливо цїкаво й те, що ...
user avatar
  • 13.4k
0 votes
0 answers
47 views

Мова граматика етимологія походження

Як і хто змінює українську мову під впливом інших країн?
user avatar