Questions tagged [фемінітиви]

Для запитань про специфічні іменники жіночого (чоловічого) роду, які є парними до відповідних усталених іменників чоловічого (жіночого) роду

Filter by
Sorted by
Tagged with
24 votes
2 answers
37k views

Правильне вживання назв професій та посад жіночого роду

Протягом останніх років у засобах масової інформації все частіше я зустрічаю незвичне для повсякденного вживання застосування посад та професій по відношенню до жінок. Найяскравіші приклади це: - прем'...
Gluttton's user avatar
  • 1,939
16 votes
3 answers
199 views

Names for civil/marriage partners

This question also has an answer here (in Ukrainian): Чи є в українській мові відповідник до англійського слова "spouse"? In English there is a gender-neutral word "spouse" that denotes a ...
s0nata's user avatar
  • 4,338
14 votes
4 answers
563 views

Чи має слово "ватажок" відповідник-фемінітив?

У новинах на УНІАН промайнув такий заголовок: "Ватажок" групи підлітків з Чернігова попросила вибачення у побитої школярки З дієслова попросила зрозуміло, що "ватажком" є дівчина....
s0nata's user avatar
  • 4,338
13 votes
2 answers
484 views

Фемінітиви: як відмежувати значення „дружина — назва професії“ та „назва роду — діяльності“?

Якими мовними засобами можна ефективніше відмежувати, розрізнити для слухач·ів/читач·ів фемінітив, цебто форму жіночого роду, напр. отаманша, докторка, міністерка від схожої чи й повнозбіжної форми на ...
Віталій Нечеса's user avatar
13 votes
1 answer
140 views

Pronoun to refer to хтось (no specified gender)

In English "someone" or "somebody" is referred to with "they" even though it is singular. This is because it is of unspecified gender. What is the convention for referring to хтось (or a person of ...
rootmeanclaire's user avatar
9 votes
2 answers
325 views

Праля чоловічого роду

Як назвати чоловіка-пралю? Щодо деяких жіночих професій стосовно чоловіків пропонується використовувати описові звороти, наприклад, балерина — артист балету, манікюрниця — майстер манікюру. А який ...
Oksana Çeliker's user avatar
9 votes
1 answer
87 views

Політкоректність особових займенників

Наскільки правильним/прийнятним буде вживання займенника вони для позначення особи, стать якої ми не хочемо акцентувати, як це часом роблять в англійській? Чи маємо в таких випадках вживати займенник ...
user1860094's user avatar
5 votes
1 answer
219 views

Professions—an exception to the gender of nouns

I have learned in Ukrainian how іменники usually have their respective built-in or unchangeable стать, such as how хлопець is masculine and дівчина is feminine. In accordance to this rule I am trying ...
aitía's user avatar
  • 463
4 votes
1 answer
206 views

Назва жінки, що регулярно робить дописи у власному блозі, з використанням фемінитиву?

Як правильно називати жінку, що робить дописи у власному блозі, з урахуванням фемінітивів: блогерка чи блогиня? На мою суб'єктивну думку, варіант "блогерка" значно милозвучніший за "блогиня". Але, ...
Gluttton's user avatar
  • 1,939
2 votes
1 answer
238 views

Чи є в українській мові відповідник до англійського слова "spouse"?

Це запитання також має відповідь (англійською): Names for civil/marriage partners "Spouse" - чоловік чи дружина, що знахотися у стосунках із своїм партнером. Приклад вживання: "There is no doubt ...
Анатолій 's user avatar