Questions tagged [суфікси]

Для запитань про вживання суфіксів до іменників, прикметників, дієслів тощо // For questions about the usage of various suffixes for nouns, adjectives, verbs, etc.

Filter by
Sorted by
Tagged with
4
votes
1answer
618 views

Суфікс дієслів ‑ува‑ чи що таке протяжні, наворотні?

Шчо означає дїєслівний народсток -ува-? Наприклад, найвідоміші словники як СУМ-11 та СУМ-20 їх не [дуже] розрізняють, результат: Родичі-запитання Чи є різниця між "відновний " і "...