Skip to main content

Questions tagged [стилістика]

The tag has no usage guidance.

2 questions with no upvoted or accepted answers
Filter by
Sorted by
Tagged with
2 votes
0 answers
996 views

Що впливає на помилкове слововживання виясняти питання?

Знаємо, що виясняти питання ― НЕ правильно: Вияснення всіх питань ― З'ясування всіх питань Однак, в СУМі знаходимо це слово у значенні з'ясовувати: ВИЯСНЯ́ТИ, я́ю, я́єш, ВИЯ́СНЮВАТИ, юю, юєш, ...
Iva_ukr's user avatar
  • 7,566
1 vote
0 answers
25 views

Чому деякі закони явно вказують номер частин в статті а деякі не вказують?

Наприклад стаття 185 Кримінального кодексу України явним чином містить п'ять частин. Стаття 185. Крадіжка Таємне викрадення чужого майна (крадіжка) - карається штрафом від однієї тисячі до трьох ...
chitkyi-zakon's user avatar