Questions tagged [сполучники]

Для запитань про сполучники — службову частину мови, яка зв'язує члени речення // For questions about conjunctions — part of speech that connects words or clauses together

Filter by
Sorted by
Tagged with
5 votes
1 answer
119 views

Сполучник "як" (у значенні "в якості чогось") - чим замінити?

Добрий день! Дуже часто послуговуюся такою конструкцією: "Предмет А мислиться як предмет Б", "Письменник витлумачує предмет А як..." і т.д. Наскільки вдало (з погляду збереження ...
Ольга's user avatar
4 votes
3 answers
330 views

Значеннєва різниця між "через те що" і "тому що" як переклад "because"

Чи є значеннєва різниця між через те що і тому що? Тут мене вони цікавлять як переклад because. Because the Schur complement is nonsingular, we can now recursively find an LU decomposition for it....
Yola's user avatar
  • 10.5k
6 votes
1 answer
186 views

Поміняти місцями А з/та Б

Як правильніше і чи є взагалі різниця між Поміняти місцями А з Б Поміняти місцями А та Б Тобто використовувати з чи та?
Yola's user avatar
  • 10.5k
9 votes
1 answer
6k views

Різниця між «хоч» і «хоча»

«Словник української мови» в 11 томах каже, що «хоч» і «хоча» — повні синоніми: ХОЧ 1, ХОЧА. спол[учник]. <…> ХОЧ 2, ХОЧА. част[ка]. <…> Відповідно, вибір між ними обумовлюється ...
Sasha's user avatar
  • 26.1k
14 votes
1 answer
14k views

Як правильно добрати сполучник: вищий "чим", "ніж/аніж" або "за"?

У фразах, де порівнюється деяка характеристика двох об'єктів, як правильно добирати сполучник у випадку, коли усі вони більш-менш підходять? ЧИМ¹, НІЖ (у значенні 2), АНІЖ, ЗА² (у значенні 1.29) ...
Be Brave Be Like Ukraine's user avatar
19 votes
3 answers
985 views

Difference between "i", "й" and "та"

So, in Ukrainian we have i, й and та - I'm not a native speaker and while I more o less understand when it's better to use й rather than i - this understanding is not complete. Also, I don't ...
shabunc's user avatar
  • 481