Skip to main content

Questions tagged [синтаксис]

The tag has no usage guidance.

5 questions with no upvoted or accepted answers
Filter by
Sorted by
Tagged with
8 votes
0 answers
174 views

Визначення центру питального речення

Я працюю над курсовою роботою в якій маю створити чатбота. Мене цікавить чи є якийсь універсальний (або майже універсальний) спосіб визначити центр питального реченння, а також чи можна розробити ...
Stepan Vanzuriak's user avatar
4 votes
1 answer
100 views

Наскільки типовою є конструкції виду "що ним/нею/ними" замість "яким/якою/якими"?

Іноді бачу в деяких текстах, що замість займенників яким/якою/якими використовуються конструкції виду "що ним/нею/ними". Наприклад: "...портрети й малюнки, що ними Ганнуся наївно ...
s_asker's user avatar
  • 41
3 votes
0 answers
128 views

Як позначати вставлені слова і речення, коли не визначено інтонацію?

Вставлені слова і речення можна виділяти комами, тире, дужками, комою з тире. Який знак використати, залежить від інтонації. Ось, наприклад, правила: Якщо вставлене речення вимовляється майже таким ...
Ankafejka's user avatar
  • 325
2 votes
0 answers
820 views

Дужки і тире при вставних реченнях

Прийшлося нещодавно робити повний синтаксичний розбір речення, яке ускладнене вставним реченням: Вишневий сад, — він тільки-но зацвів, — данину першу виплативши бджолам, дрімав і спав (М. ...
Маленкіна's user avatar
1 vote
0 answers
81 views

Чи потрібна кома в реченні "Я показала, що змогла"?

В одному лінгво-художньому творі є таке речення: "– Я показала, що змогла, – сказала жінка. – Ти ж розумій, що це значить, на власний розсуд." Кому поставлено з погляду на цю конструкція як на ...
Oksana Çeliker's user avatar