Questions tagged [розмовна-українська]

1 question with no upvoted or accepted answers
Filter by
Sorted by
Tagged with
4 votes
0 answers
504 views

родовід: "по материнській лінії" чи "по мамі"?

В українській мені зустрічались такі варіанти розрізнення родичів у родоводі: за материнською/батьківською лінією (приклади є на сторінках раз, два); по мамі/матері/татові/батькові (приклади є на ...
user avatar
  • 4,247