Questions tagged [пунктуація]

Для запитань стосовно правил вживання розділових знаків на письмі // For questions about the usage of conventional signs in written language

Filter by
Sorted by
Tagged with
26 votes
2 answers
20k views

Який знак лапок є нормованим в українській мові?

В школі нас вчили ставити лапки отак: „приклад“. Приблизно так само виправляв лапки редактор Microsoft Word часів мого навчання в школі/інституті, замінюючи (AutoCorrect) "прямі" лапки в ...
user avatar
  • 25.2k
9 votes
1 answer
233 views

What are differences between Russian and Ukrainian punctuation rules?

I know that Russian and Ukrainian punctuation rules are very close (if not identical; at least, they're much closer that Russian punctuation rules and English punctuation rules, for example). Still, ...
user avatar
  • 25.2k
1 vote
1 answer
15k views

Чи потрібно ставити кому після слова “отож”?

У методичці для учителя Читання. 4 клас: Авторські уроки випадково помітила речення, в якому слово “отож” виділено комою: Отож, читайте, слухайте, смійтеся собі на радість. На іншому сайті знайшла ...
user avatar
  • 7,578