The Stack Overflow podcast is back! Listen to an interview with our new CEO.

Questions tagged [пряма-мова]

The tag has no usage guidance.

Filter by
Sorted by
Tagged with
3
votes
1answer
44 views

Чи потрібне тире у другому абзаці прямої мови в межах однієї репліки?

У правописі 2019 багато чого написано про пряму мову (§ 167), але відповіді на це питання не знайшов. Якщо пряма мова починається з абзацу (тоді перед нею ставимо тире), а продовжується ще одним ...