Questions tagged [подвоєння-приголосних]

Filter by
Sorted by
Tagged with
4
votes
1answer
67 views

Болард чи боллард?

Не хотів створювати окрему тему задля одного слова іншомовного походження - bollard, але доводиться (перенаправлено з загальної теми про подвоєння приголосних у словах іншомовного походження). Доки ...