Skip to main content

Questions tagged [пароніми]

The tag has no usage guidance.

Filter by
Sorted by
Tagged with
4 votes
1 answer
2k views

Писемність та письменність?

На сайті української мови ці два слова знаходяться в розділі пароніми, однак в Академічному тлумачному словнику української мови пише, що "письменність" може мати те саме значення, що і &...
Анатолій 's user avatar
4 votes
1 answer
5k views

Водний і водяний

У словнику паронімів Гринчишина щодо розрізнення значень водний і водяний маємо такі значення: Водний - 1. який стосується водної маси, а також використання води з певною метою, для певних галузей ...
Oksana Çeliker's user avatar
3 votes
1 answer
5k views

Інститут науково-дослідний чи науково-дослідницький?

Згідно з «Словником української мови» в 11 томах, дослідний і дослідницький є синонімами в значенні "пов'язаний з науковим дослідженням": ДОСЛІ́ДНИЦЬКИЙ, а, е. Прикм. до дослідник. Завдання ...
Oksana Çeliker's user avatar
1 vote
1 answer
879 views

Запитання і питання. Яка між ними різниця? [duplicate]

Як у розмовній мові, так і на письмі зустрічаються обидва слова: "запитання" та "питання". Хотілось би розуміти, коли яке слово правильно вживати. СУМ-11 містить визначення даного поняття: ...
Zoriana_M's user avatar
  • 1,089