Skip to main content

Questions tagged [ономатопея]

онопатопея, звуконаслід(ування) — слова для відтвору звуків.

2 questions with no upvoted or accepted answers
Filter by
Sorted by
Tagged with
2 votes
0 answers
55 views

Ономатопея слова "блювати"

Як передати на письмі звуки блювання?
Inna's user avatar
  • 91
2 votes
0 answers
172 views

Словник чи збірка звуконаслідувань

Чи є словник чи значна збірка українських звуконаслідувань, ще відоме як ономатопея? Ось наприклад для японської з перекладом чи поясненням анґлійською з прикладами. Анґлійська Вікі має відносно ...
Sǫ́tjnôstj's user avatar