Questions tagged [омоніми]

The tag has no usage guidance.

Filter by
Sorted by
Tagged with
1
vote
1answer
68 views

ПЛЕНЕР - омонімія чи полісемія?

Зацікавило слово пленер. Його значення в принципі зрозумілі - зафіксоване в словнику значення жанру живопису і незафіксоване, але вживане значення мистецького заходу, на якому ці пленери, власне і ...
2
votes
1answer
4k views

Де наголос у слові “шкода”?

Іменник "шкода" із наголосом на першому складі, прислівник матиме наголос на другому складі. За змістом вони ідентичні чи різні? Наприклад, як висловитися із приводу сумної події: "Шкода, що так ...
10
votes
1answer
828 views

Синонім до слова „підробляти“ в значенні „мати додаткову роботу“

Сьогодні в статті DW натрапив на таке речення: Кожен четвертий депутат Бундестагу підробляє паралельно до роботи в німецькому парламенті. І першою думкою було, що депутати щось фальшують. ...
13
votes
3answers
634 views

Яке головне значення дієслова “займатися”? І чи можна займатися наукою, політикою, здоров'ям, коханням тощо?

СУМ подає значення займатися в такому порядку: Займатися 1, аюся, аєшся, недок., Зайнятися діал. Займитися, займуся, займешся, док. чим. Робити, здійснювати що-небудь. Олександр то брався ...
8
votes
3answers
10k views

Приклади речень сформованих з омонімів (антанаклаза)

З Вікіпедії: Антанакла́за, антанакласис (дав.-гр. ἀντανάκλασις ‘відбиття, луна; використання слова у зміненому значенні’) — стилістична фігура, яка полягає в повторенні того самого слова у різних ...
10
votes
1answer
198 views

Чому дієслово “клясти” має два настільки різних значення?

Слово клясти(-ся) має два дуже різні значення: клясти — проклинати, лаяти, бажати зла; клястися — обіцяти комусь щось, присягати на вірність; також клятва. Що обумовило подібну різницю значень, ...