Skip to main content

Questions tagged [нормативність]

Filter by
Sorted by
Tagged with
12 votes
1 answer
311 views

«Досталь» і «недосталь»

Щойно з подивом помітив, що в СУМ-11 немає слів «досталь» і «недосталь». Немає слова «досталь» і у виданих перших томах СУМ-20. Як можна це пояснити? Хіба ці слова не є нормативними? Чому? Додаткове ...
Sasha's user avatar
  • 26.6k
10 votes
1 answer
4k views

Питомі та усталені слова. Потребую допомоги з методом визначення

Розмовляючи про слова ми часто вживаємо словосполучення усталене в українській мові слово та питоме слово української мови. Такі словосполученні як правило підкріплюють аргументацію щодо доречності чи ...
chizh's user avatar
  • 3,669