Questions tagged [нормативність]

Filter by
Sorted by
Tagged with
12
votes
1answer
233 views

«Досталь» і «недосталь»

Щойно з подивом помітив, що в СУМ-11 немає слів «досталь» і «недосталь». Немає слова «досталь» і у виданих перших томах СУМ-20. Як можна це пояснити? Хіба ці слова не є нормативними? Чому? Додаткове ...
10
votes
1answer
3k views

Питомі та усталені слова. Потребую допомоги з методом визначення

Розмовляючи про слова ми часто вживаємо словосполучення усталене в українській мові слово та питоме слово української мови. Такі словосполученні як правило підкріплюють аргументацію щодо доречності чи ...