Questions tagged [наголос]

Для запитань про вживання наголосу у словах чи словосполученнях // For questions about linguistic stress in a word or a phrase

2 questions with no upvoted or accepted answers
Filter by
Sorted by
Tagged with
4
votes
0answers
43 views

Наголос у слові «Констант»

Ім'я римського імператора «Constans» (із наголосом на першому складі) у Вікіпедії та інших джерелах перекладено з латинської як «Констант». Наголос зберігається на першому складі («Кóнстант») чи ...
-1
votes
1answer
326 views

дОбуток чи добУток

Усі словники дають добУток. Усі учні з усіх регіонів України кажуть дОбуток. Як краще? P. S. Многочлен/багаточлен та точка/крапка - я навіть не торкаюся.