Questions tagged [латинка]

Для запитань про українську латинку, використання латинської абетки для запису української мови // For questions about the Ukrainian Latin, various attempts to use Latin script for writing Ukrainian

Filter by
Sorted by
Tagged with
18
votes
3answers
975 views

Які труднощі є при переході слов’янських мов з кирилиці на латинку, чи є вони перешкодою для переходу української на латинку?

Латинка використовується для більшості слов’янських мов, і з цим немає проблем. Відмінність абетки створює додатковий бар’єр поміж нами і західними країнами. Відразу сам собі заперечу наступним: ...