Questions tagged [етикет]

The tag has no usage guidance.

Filter by
Sorted by
Tagged with
14
votes
4answers
285 views

How would you say “gentle reminder” in Ukrainian?

I would like to use this phrase in my formal correspondence. Translation with dictionary does not help, it results with something like "M'яке нагадування", which doesn't seem plausible. Do you have ...
13
votes
1answer
532 views

Чи допустиме в сучасній мові вживання слова “жіночка”?

Раніше мені здавалося, що це слово (якщо так казати про жінку у третій особі) має принаймні нейтральний характер. СУМ-20 не переглянув своє визначення з часів СУМ-11 і подає жіночка лише як: Зменш....
11
votes
2answers
40k views

Чи потрібно виділяти комою “З повагою…”?

В ділових листах в кінці зустрічаємо фрази "З повагою...", "З найкращими побажаннями...". Була переконана, що після таких слів ставиться кома - "З повагою, міський голова Львова". Та скориставшись ...
11
votes
1answer
631 views

Ukrainian formal/professional direct address

Essentially I'm looking for a Ukrainian equivalent to "sir" or "ma'am" that would be used to address a professor or police officer or someone else in a formal situation. By "direct address" I mean ...
11
votes
1answer
2k views

“Alex”: Олександр чи Олексій для міжнародного спілкування та аліасів в онлайн сервісах

Дуже часто при спілкуванні з іноземцями українці спрощують свої імена на латиниці, оскільки для іноземців вимова українських імен часто є надскладним завданням. Крім того, при реєстрації в онлайн ...
2
votes
1answer
651 views

Привітання для електронного спілкування

Як краще вітатися в електронному вигляді? Себто електронною поштою, в месенджерах, і т. ін. Добрий день/ранок/вечір - не підходять, бо співрозмовник не факт що прям зараз прочитає. Вітаю - занадто ...