Questions tagged [діалектизми]

The tag has no usage guidance.

Filter by
Sorted by
Tagged with
10
votes
1answer
763 views

Ні́где/нігде́. До якого(их) діалекту(ів) відноситься застарілий прислівник і яка функція (походження) літери "г" у цьому слові?

СУМ-11 зазначає, що ні́где/нігде́ - застарілі варіанти ні́де/ніде́ відповідно. ні́де, заст. ні́где, присл., тільки з інфін. ... ніде́, заст. нігде́, присл.... Мар'яна Бойчук у роботі Гуцульсько-...