Questions tagged [архаїзми]

The tag has no usage guidance.

Filter by
Sorted by
Tagged with
3 votes
1 answer
237 views

Роз'яснення щодо "вторий"

Чому є досить часто вживане слово "вторинний" (у знанні "другорядний"), але немає "вторий" (у знанні "другий", навіть як застарілого, в словниках не фіксується)....
Vlad Serhiienko's user avatar
4 votes
2 answers
804 views

Лютівник чи паяльник?

У словниках, укладених на початку ХХ століття, є такий відповідник російського паяльник: Російсько-український академічний словник 1924–33рр. (А. Кримський, С. Єфремов) Пая́ло і Пая́льник – ...
Oksana Çeliker's user avatar
4 votes
1 answer
331 views

Чи можна вважати певні фразеологізми архаїзмами та історизмами?

Проводячи невелике дослідження, я з'ясувала, що більшість фразеологізмів, на данний момент, можна зустріти лише в книгах написаних у ХХ столітті. Наприклад: Та Свирид Костомаха не того тіста книш. ...
Irina's user avatar
  • 283
3 votes
1 answer
1k views

Фразеологізм "Накрити мокрим рядном" - архаїзм?

Фразеологізм є досить складним і його важко зрозуміти, це нам повідомляє сайт Dovidka. На цьому ж сайті наведені приклади вживання цього вислову Вона на мене мокрим рядном, що стільки грошей ...
Irina's user avatar
  • 283
6 votes
1 answer
665 views

Чи можна вживати слово "роди" у значенні "пологи"?

У сучасній українській мові слово "роди" вже давно відійшло в давнину і сприймається як русизм, що походить від "роды". Незважаючи на це, воно все ще зустрічається у літературі, зокрема, юридичній. ...
Zoriana_M's user avatar
  • 1,009
4 votes
2 answers
696 views

Коли варто вживати архаїчні чи застарілі слова?

Часто в словниках бачу позначки того, що якийсь з перекладів є архаїзмом чи застарілим варіантом. Коли варто вживати такі слова? Чи варто запам'ятовувати такі слова? Яка різниця між архаїзмом і ...
Yola's user avatar
  • 10.3k
7 votes
2 answers
611 views

Етимологія слова «нісно»

Нісно — постійно: найчастіше в нейтральному сенсі про щось, що відбувається постійно, безупинно, раз-у-раз. Але, з ефектом підсилення тривалості у часі: «вони нісно говорили» те саме, що й «вони без ...
Jack's user avatar
  • 903