Questions tagged [аналог]

The tag has no usage guidance.

Filter by
Sorted by
Tagged with
1
vote
1answer
75 views

Більш літературна форма "якщо що,...", чи існує вона?

Аналог російського "Если что, [позвони/расскажи/...]...". Можливо є кращий та красивіший аналог?
2
votes
1answer
194 views

Український відповідник до слова "Соискатель"

Який україніський відповідник до слова "Соискатель"? Потрібен аналог англійського "Job seeker".