Skip to main content

Questions tagged [альтернативні-правописи]

Filter by
Sorted by
Tagged with
3 votes
1 answer
84 views

Пошук незамуленого словника спортових термінів

Здрастуйте! Шукаю, як то кажуть, незамулений український словник спортової термінології: аби вийшов друком до тридцятих чи був виданий діяспорою; щось на цей кшталт. Буду дуже вдячний, якщо допоможете ...
user avatar
0 votes
0 answers
75 views

З якої причини ЄС хоче, щоб україна перейшла на латиницю, та які складності виникнуть при створенні нової велесовичниці на основі латиниці [duplicate]

Перед питанням, я хочу написати чому я проти переходу на латиницю. Коротко: виникне багато с проблем. Проблема позначення літер Я Ю Є Ї або палатальності приголосних(пом'якшення). Приклад Niagaru(...
ReQserFirFir's user avatar
2 votes
1 answer
143 views

Відмінюванє слів на штиб „житє“

Як вже бачно з назви питання тут не про чинного — 2015 року — чи навіть харківського правопису — 1928 року, а про правопису Желехівського, як я сам взнав. Я натрапив на Іван Франко писав: «Де ...
Sǫ́tjnôstj's user avatar
1 vote
1 answer
59 views

"анінс" замість "анонс" — гумор чи ні?

Зафікфоване у словниках слово "анонс" має французьке коріння і вимовляється відповідно до оригіналу (annonce) проте інколи, зокрема у українського журналіста Скрипіна, зустрічається варіант з "і" "...
Miroshko's user avatar
  • 2,746
7 votes
1 answer
282 views

Мовознавча термінолоґія

Причина створення — запитання — Що таке пні і наростки? — Звідки походить така термінолоґія? Ніколи не бачив. Тут все про мовознавчу термінолоґію, включно давні.
Sǫ́tjnôstj's user avatar
9 votes
3 answers
369 views

Букви Й та Ь — зміна абетки

Зустрів, перепрошую заздалегідь за таке посилання, на російськомовному Lurkmore такий абзац: Прихильники оптимізувати абетку, чомусь не вимагають скасувати недвозначно схожі один одного ь і й, які ...
Sǫ́tjnôstj's user avatar
18 votes
3 answers
1k views

Які труднощі є при переході слов’янських мов з кирилиці на латинку, чи є вони перешкодою для переходу української на латинку?

Латинка використовується для більшості слов’янських мов, і з цим немає проблем. Відмінність абетки створює додатковий бар’єр поміж нами і західними країнами. Відразу сам собі заперечу наступним: ...
P. Vowk's user avatar
  • 11.6k