24

Чи можна писати ініціали (поруч із прізвищем) разом чи потрібно ставити пробіл між ім'ям та по батькові?

Наприклад,

Л.П. Косач

чи

Л. П. Косач

Чи є правило, яке це регулює?


Can I write initials (next to the name) together or need to put a space between the name and surname?

Л.П. Косач

or

Л. П. Косач

Is there are rule about this?

6
 • Наскільки я пам'ятаю - без прогаликів пишуться абревіатури, а ініціали - це не абревіатури. Так мені колись пояснювали.
  – Artemix
  Commented Mar 12, 2017 at 19:35
 • 1
  Обговорення на уа-мова: ua-mova.livejournal.com/1223099.html, правила Вікіпедії: uk.wikipedia.org/wiki/…
  – Artemix
  Commented Mar 12, 2017 at 19:38
 • 1
  @Sasha начебто, й загальновідомий факт, але я чомусь примудряюся натрапити на виняток (наприклад) Commented Mar 13, 2017 at 8:15
 • @NashBridges А чого дивуватися, якщо у книжці, де знайшли документальне підтвердження норми ("Довідник художнього і технічного редакторів" пдф) на обкладинці її порушено? Переклад мій: "Скорочення повинні бути відокремлені від чисел чи слів, які їх стосуються, на напівкегельну. Так само повинні бути розділені між собою і від фамілії ініціали. У журнальних, газетних, інформаційних виданнях і виданнях оперативної поліграфії допустимі відбивки міжсловним пробілом".
  – Artemix
  Commented Mar 13, 2017 at 8:47
 • @NashBridges, ну, вони там насправді і лапки «"» замість апострофа «’» ставлять. Тож це виглядає більш схоже на внутрішній стандарт оформлення електронних описів документів (у бібліотеці ім. М. Максимовича) (сформований так через якісь технічні причини — або через незнання кращих альтернатив тими, хто приймав це рішення) — ніж на оформлення «для людей». Ну, але я не кажу, що винятків не існує — їх дофіга.
  – Sasha
  Commented Mar 13, 2017 at 12:28

3 Answers 3

16

Окремо.

Аргументи:

 1. В прикладах у правописі (§ 42.1) — окремо. Так, ці приклади ілюструють трішки інше, але прецедент є. Можна подивитися друкований варіант правопису (щоб переконатися, що це не дефекти оцифрування).

 2. Отут (дякую, Artemix'е, за коментар) дуже слушний аргумент: немає правил, які би предписували відділяти скорочення слів (у більшості випадків, в т. ч. імена) інакше, ніж самі слова. Відповідно: «місто␣Київ» → «м.␣Київ» (прогалок залишається), «соціал-демократичний» → «с.-д.» (прогалки не з'являються), «Іван␣Петрович␣Лобода» → «І.␣П.␣Лобода» або «І.␣П.␣Л.» (прогалки лишаються), «Богдан-Ігор␣Антонич» → «Б.-І.␣Антонич» (все як було).

 3. Прогалки у відповідній ситуації ставляться в російській типографіці (яка не зобов'язана збігатися з нашою, але на яку ми часто оглядаємось). Причому там рекомендують ставити прогалок нормальної ширини, а не зменшеної (на відміну від, наприклад, «15 000», «5° C» і другого прогалку в «і т. п.»). В англійській мові — по-різному, але частіше ставлять.

Але не можна розривати між рядками.

Саме про це був вищенаведений § 42.1:

Не можна переносити прізвища, залишаючи в кінці попереднього рядка ініціали або інші умовні скорочення, що до них відносяться: Т. Г. Шевченко (а не Т. Г. // Шевченко), гр. Іваненко (а не гр. // Іваненко), акад. (доц., проф.) Гончаренко (а не акад. (доц., проф.) // Гончаренко), тов. Гнатюк (а не тов. // Гнатюк).

Саме тому дехто у випадках неможливості чи складності постановки нерозривних прогалків обирає не ставити прогалки взагалі — адже ширина (і, відповідно, наявність) прогалків — це питання значною мірою типографічне, а неможливість розриву зафіксована в правописі.

3
 • 3
  Для практичного вжитку, рекомендується у HTML-based редакторах вживати макрос  , а у повнофункціональних текстових редакторах — Shift+Space або іншу комбінацію клавіш, яку варто запам'ятати. Commented Mar 12, 2017 at 21:33
 • 1
  @bytebuster, так, звісно. Але воно не всюди працює. Наприклад, тут у коментарях: не лише   не спрацьовує — а й явним чином поставлені нерозривні пробіли замінюються на звичайні. Але в запитаннях/відповідях   працює (візуалізується як нерозривний пробіл) — може, комусь це буде корисно.
  – Sasha
  Commented Mar 12, 2017 at 21:38
 • 1
  @bytebuster, чесно — не вважаю. По-моєму, це окрема велика тема. (У ворді, наприклад, не Shift+Space, AFAIK; плюс воно не копіюється в буфер обміну з Firefox — відповідно, через copy/paste губиться; плюс ще 100500 нюансів.) Але можу прибрати свої коментарі, щоб Ваш єдиний перший було краще видно користувачам — раптом, комусь знадобиться.
  – Sasha
  Commented Mar 12, 2017 at 21:53
10

До відповіді Sasha хотів би додати що використання пробілів не регулюються правописом, тому що терміну "пробіл" (чи "прогалок") у правописі немає.

Використання пробілів (і взагалі їх існування) це особливості друкарсько-видавничого процесу і те, як вони використовуються описано у документах що стосуються створення друкованих текстів. А саме — це довідники для працівників видавництв і (можливо) посібники для користувачів друкарських машинок.

Ну і відповідно, відповіді по посиланнях, що навів Sasha апелюють до ГОСТів, довідників, спеціальної літератури, але не до правил, правописів і т.і.

Власне, поки люди не користувалися інтернетом для спілкування, особливості використання прогалків не були цікаві широкому загалу, тепер все це змінилося.

Щоб все-ж таки навести приклад стандарту оформлення ініціалів процитую книгу 1988 року видання "Довідник художнього і технічного редакторів" пдф у власному перекладі з російської:

Скорочення повинні бути відокремлені від чисел чи слів, які їх стосуються, на напівкегельну*. Так само повинні бути розділені між собою і від прізвища ініціали. У журнальних, газетних, інформаційних виданнях і виданнях оперативної поліграфії допустимі відбивки міжсловним прогалком.

* напівкегельна — це напівкегельна шпація (англійською en-space), тобто прогалок, ширина якого відповідає ширині літери n.

Для тих кому цікаво — великий список щодо правил використання прогалків рос. у типографському наборі.

4
 • Ще додам, що тут (цитуючи «Справочник технолога-полиграфиста. Часть 1. Наборные процессы» М. В. Шульмейстера та Г. А. Таля — Москва, «Книга», 1981) пишуть, що оптимальною міжслівною шпацією для тексту вважається півкегельна. Тобто «напівкегельну шпацію» можна вважати «звичайним» за шириною прогалком.
  – Sasha
  Commented Mar 13, 2017 at 14:14
 • Наскільки я зрозумів, звичайний прогалок трохи розтягується або звужується в залежності від кількості слів у рядку (щоб рядок займав ширину колонки), а відділяти ініціали треба "нерозтяжними" прогалками. Але то технічні деталі для спеціалістів.
  – Artemix
  Commented Mar 13, 2017 at 14:33
 • Можливо, Ви праві, але: (1) при «рваному» правому краї (flush left), який зараз набуває популярності, це неактуально; (2) мені не віриться, що при звуженні звичайних відступів (менше за 0,5) відступи між ініціалами мають бути ширшими за звичайні, інтуїція підзказує, що вони мають бути не ширшими за інші, відповідно, те, що при «фіксованому» правому краї (justified) вони, на відміну від інших прогалків, мусять мати фіксовану ширину, викликає сумніви.
  – Sasha
  Commented Mar 13, 2017 at 16:09
 • 1
  В будь-якому разі то вже для спеціалістів нюанси.
  – Artemix
  Commented Mar 13, 2017 at 16:18
6

До попередніх відповідей можу додати, що в другий половині 80-х на курсах діловодства та машинного друку вчили, якщо ініціали попереду прізвища, прогалок не ставити, якщо навпаки - треба, прогалок між ім'ям та по батькові в ініціалах не ставити, тобто:

Л.П.Косач
Косач Л.П.

Зараз написання розшифрування підпису регламентується ДСТУ 4163-2003

Скани з книги "Делопроизводство Фельзер А.Б., Миссерман М.А. 1987":

http://i.share.pho.to/197ba2e5_l.jpeg

http://i.share.pho.to/fa9cd42a_l.jpeg

http://i.share.pho.to/aaa1256d_o.jpeg

http://i.share.pho.to/add65e6e_o.jpeg

Колеги з порталу DILOMOVA дають зразок оформлення тексту документу.

Тож бачимо, в тексті є зразки як з прогалками між ініціалів, так без них, можливо просто так набрано в типографії, тому що там свої правила набору. Оскільки друкарська машинка не має опції "нерозривного прогалку", тож, жеби візуально текст сприймався без зайвих прогалків, їх не ставили.

0

Your Answer

By clicking “Post Your Answer”, you agree to our terms of service and acknowledge you have read our privacy policy.

Not the answer you're looking for? Browse other questions tagged or ask your own question.