9

«Словник української мови» в 11 томах каже, що «хоч» і «хоча» — повні синоніми:

ХОЧ 1, ХОЧА. спол[учник].
<…>
ХОЧ 2, ХОЧА. част[ка].
<…>

Відповідно, вибір між ними обумовлюється винятково милозвучністю (преференціями мовця).

Але ставлячи «хоча» з позицій милозвучності, я іноді ловив себе на думці: «Чи не звучатиме це „хоча“ тут якось дивно (хоч і милозвучно)?» А нещодавно взагалі натрапив на випадок, коли «хоча» видається мені зовсім недоречним:

[Обговорюючи різні варіанти:]
Так користувач хоч зможе <…>, а так — [взагалі] не зможе нічого.

Хоча додавання «а» перед «зм» видається навіть милозвучнішим (чи принаймні обидва варіанти мають бути прийнятними з точки зору семантики) — мені оте «так користувач хоча зможе…» видається неприйнятним. Це особисте викривлення сприйняття — чи «хоч» і «хоча» справді неповні синоніми, а словник помиляється?

3
 • 1
  Тут я у разі використання "хоча" додав би ще й "б": "користувач хоча б зможе". Може тут для милозвучності "б" прибрано, щоб не було "хоч б зможе"?
  – Artemix
  Mar 12, 2017 at 18:05
 • @Artemix, так, я теж про це думав. Що повний варіант: «хоч би зможе» / «хоча б[и] зможе». Тим не менш — укорочений варіант (без «б[и]») сприймається лише з «хоч». Чому? Чи обидва вкорочені варіанти неправильні?
  – Sasha
  Mar 12, 2017 at 18:10
 • @обставинниковийТранспозитор, насправді, було б краще, якби Ви показали, що «хоча» (без «б[и]») справді не вживається (чи вживається значно рідше, ніж «хоч») у ролі видільної частки в українській мові. Бо ті сайти — то таке, навіть у наведеній цитаті містять одрук, не кажучи вже про те, що вони прямо цього не стверджують, а просто не наводять у переліку — не обов'язково повному (вони й «хоча би» там не наводять, хоч воно вживається). Але — все одно дякую :). Тож я поки що не приймаю (раптом хтось детальніше) — але плюсую.
  – Sasha
  Mar 12, 2017 at 18:42

1 Answer 1

8

В поданому Вами прикладі хоч є часткою, а саме видільною (чи підсилювально-видільною). Про це, наприклад, каже сайт "Офіційний сайт української мови":

Частки, які надають окремому слову чи групі слів певного смислового відтінку (присловесні частки), за значенням є такі:

а) підсилювально-видільні — вживаються для підсилення або виділення окремих слів у реченні: навіть, тільки, лише {лиш), всього-на-всього, хоч, хоча б, принаймні, аж, же (ж), -таки, -то, все, ще, вже, вже й, і, та, собі, о, ой.

Як бачимо, такої частки, як хоча, немає, вона існує лише в поєднанні з б, тобто хоча б. Тому в цьому реченні хоч можна замінити на хоча б.

Аналогічно пише, до прикладу, "Вікіпедія" або ж сайт "Правила української мови".

Your Answer

By clicking “Post Your Answer”, you agree to our terms of service and acknowledge you have read our privacy policy.

Not the answer you're looking for? Browse other questions tagged or ask your own question.