19

Варіянтів може бути декілька:

 1. сешеа́
 2. сша
 3. шша
 4. есшаа́

Перший варіянт найбільш логічний, бо НБУ = "енбеу́", ЦРУ = "цереу́", ТРК = "теерка́" (хоча ЗІП = "зіп"), але я не чув, щоби так казали (вочевидь, є неправильним).

Пам'ятаю, в школі мені казали, що правильний саме третій варіянт.

Дикторка ТСН вимовляє щось середнє між другим і третім.

То як же правильно? Чи існує правило, яке це регулює?

4
 • Перший варіант насправді нелогічний, бо в українській мові немає літери «се» — лише «ес». (Хоча, можливо, є правило, що предписує його вимовляти саме так на початку абревіатури — а, можливо, воно є в російській мові.) Також, до речі, «ша», а не «ше» — тоді вже «ес-ша-а».
  – Sasha
  Commented Mar 12, 2017 at 16:39
 • @Sasha слушне зауваження. Навіть не задумувався над цим. Здається, я не один такий. Алла Мазур говорить Commented Mar 12, 2017 at 16:48
 • Ну, «се-ше-а» точно говорите не один Ви. В росіян це взагалі майже норма.
  – Sasha
  Commented Mar 12, 2017 at 17:03
 • 3
  «Есшаá» ніяк неможливо людей змусити говорити, так само, як і «еферéн», я пробував.
  – Yellow Sky
  Commented Mar 12, 2017 at 18:53

2 Answers 2

12

Олександр Авраменко, доцент Київського університету імені Бориса Грінченка, завідувач кафедри гуманітарних дисциплін Технічного ліцею НТУУ "КПІ", у своєму експрес-уроці в програмі "Сніданок з 1+1" стверджує, що абревіатура США читається сша як виняток, як і ЗМІ змі.

Загальне правило ж таке:

 • Якщо у складі абревіатури є голосні літери, то вона читається як звичайне слово: ЦУМ, ВАТ, ЧАЕС.

 • Якщо ж голосного в середині абревіатури немає, то її вимовляють, називаючи кожну букву як в алфавіті: МЗС [ем-зе-ес], СБУ [ес-бе-у].


UPDATE - by @Sasha

Oleksandr Avramenko (an associate professor at the Borys Grinchenko Kyiv University and a head of the Department of humanities of the Technical lyceum of the Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute) in his Express lesson about the Ukrainian language #177 (a part of the "Breakfast with 1+1" TV-show on the "1+1" channel; also on his site) claims that США ("USA") and ЗМІ ("mass media") are to be pronounced as /sʃɑ/ ⟨sshah⟩ and /zmi/ ⟨zmee⟩ — because they are exceptions.

The general rule is the following:

 • If there are no adjacent consonants in an abbreviation — then it's read as a usual word: ЦУМ — /t͡sum/ ⟨tsum⟩, ВАТ — /βat/ ⟨vat⟩, ЧАЕС — /t͡ʃɑˈɛs/ ⟨chah-ES⟩.

 • If there are adjacent consonants in an abbreviation — then it's spelled by referring every letter with its alphabetic name: МЗС — /ɛm zɛ ɛs/ ⟨em zeh es⟩, СБУ — /ɛs bɛ u/ ⟨es beh oo⟩.

0
1

Взагалi-то треба казати ЗША. Так вважає, наприклад, доктор філологічних наук Олександр Пономарів.

США — це приклад так званого русизму.

8
 • Взагалі-то, за Вашим посиланням Пономарів якраз пише: «Тож її навряд чи треба міняти на ЗША.» Тобто він вважає, що США не треба міняти на ЗША. Але, принаймні, Ваше посилання доводить, що хтось має таку думку («читач Станіслав»).
  – Sasha
  Commented Mar 18, 2017 at 22:19
 • Окрім того, навіть якщо писати ЗША — Ви не пояснюєте, як це вимовляти ([зеша́] чи [зе́-ше́-а́] чи [зе́-ша́-а́] чи [зиша́] чи [сша́]). Слово ЗША вимовити, як є, складно, бо в українській мові дзвінкі перед глухими зазвичай оглушуються (розшитий → [росши́тиᵉй]). Тож з вимовою повертаємося до початкового запитання.
  – Sasha
  Commented Mar 18, 2017 at 22:27
 • Тож Ваша відповідь, незважаючи на корисну інформацію про інші варіанти абревіатури (хоч їх і не застосовують на офіційному рівні), на жаль, не є відповіддю на запитання.
  – Sasha
  Commented Mar 18, 2017 at 22:40
 • Насправді мені теж не зрозуміло, чому Сполучені стоїть у назві держави. Адже вся Земля так чи інакше сполучена, якимось рейсами.
  – Yola
  Commented Mar 19, 2017 at 5:10
 • 2
  @Sasha Якраз навпаки. В українській мові лише в рідкісних випадках дзвінкі перед глухими оглушуються (а саме в префіксах "роз", "без", "з" і ще декілька винятків: "легко", "вогко", "нігті", "кігті", "дігтяр"). Наприклад, у слові "казка" має вимовлятися саме "з". Навіть більше, глухі перед дзвінкими одзвінчуються: "боротьба" [бород'ба́] є загальновідомим прикладом. Існує низка асиміляцій, через які "розшитий" вимовляється як [рожши́тий] чи [рош:и́тий] (щодо иᵉ - точно поза темою). Вимова [росши́тиᵉй] ненормативна. Commented Mar 19, 2017 at 9:47

Your Answer

By clicking “Post Your Answer”, you agree to our terms of service and acknowledge you have read our privacy policy.

Not the answer you're looking for? Browse other questions tagged or ask your own question.