8

Почну питання з коротенької історії:

Питаю у сина-четвертокласника
- Ну як твій день у школі
- Сьогодні був урок прикладної математики
- Це як??
- Цілий урок розв'язували приклади!

Мені раніше здавалось що "приклад" і "прикладна" хоч і звучать як однокорінневі слова, насправді мають різне походження і семантику. Але тепер я засумнівався. Буду вдячний за пояснення

1
 • 3
  Це той тип питань, які на StackExchange називають opinion-based. Думаю, його варто переформулювати, щоб запрошувати до об'єктивних, науково-обґрунтованих відповідей, а не до дискусії.
  – bytebuster
  Feb 8 '17 at 16:04
8

Словник української мови: в 11 томах. — Том 7, 1976.:

ПРИКЛАДНИ́Й, а, е. Який має практичне значення, не теоретичний.

З Вікіпедії:

Прикладна математика — галузь математики, що розглядає застосування математичних знань в інших сферах діяльності.

Наскільки я розумію, прикметник "прикладний" утворено від дієслова "прикладати" в значенні "застосовувати".

3
 • а у 'розв'язувати приклади' мається на увазі розв'язувати задачі за взірцем, який потім можна ніби буквально 'прикласти' до результату і порівняти форму
  – chizh
  Feb 8 '17 at 14:59
 • Так. Англійською цей розділ наиивається "applied mathematics". To aplly в т.ч. означає й прикладати.
  – Makhauser
  Feb 8 '17 at 14:59
 • @Chizh думаю, так. В теоретичному матеріалі було подано приклади задач з розв'язком, а після теорії - завдання, схожі на зразок. Feb 8 '17 at 15:02
4

Як фаховий математик, пропоную утворити новий прикметник від слова „приклад“ на кшталт прикладовий. Авжеж у словниках цього слова немає. Але зате тепер будемо розрізняти прикладну і прикладову математику. Усі суперечності зникнуть. Як аргумент для такого новотвору наведу три прикметники з різним, але пов'язаним значення - дерев'яний, деревний, дерев'янистий. Відповідно, прикладова математика - це мала б бути математика на прикладах.

1
 • 1
  Щоб не подумали, що це пов'язане з прикладом. Але ідея хороша.
  – Yola
  May 19 '17 at 16:00

Your Answer

By clicking “Post Your Answer”, you agree to our terms of service, privacy policy and cookie policy

Not the answer you're looking for? Browse other questions tagged or ask your own question.