5

У мене є подруга Вікторія. Ми звемо її Вікою. Як правильно утворити кличну форму цього імені і згідно з яким правилом. Мені здається, що це буде Віко, але я не певен.

З іншого боку, хоча вікіпедія знає цей варіант імені, а словник уліф - ні, може це не український варіант імені? Був би вдячний і за інші запропоновані короткі варіанти з їх кличними формами.

2 Answers 2

6

Віка — це іменник Першої відміни, оскільки він — жіночого роду і закінчується на або .

Іменники Першої відміни у Кличному відмінку отримують закінчення -о, -е, -є, -ю згідно правила:

  • мають іменники твердої групи: дружино, Ганно, книжко, Михайлівно, перемого, сестро.
  • мають іменники м’якої та мішаної груп
  • — іменники м’якої групи після голосного та апострофа.
  • мають деякі пестливі іменники м’якої групи

Отже, Кличний відмінок — Віко.

4

У кличному відмінку "Віко":

З правопису:

§ 103. Відмінювання імен

  1. Українські чоловічі та жіночі імена, що в називному відмінку однини закінчуються на -а, -я, відмінюються як відповідні іменники I відміни

І в прикладі є "Ганно" у кличному відмінку.

Щодо інших форм - сам я більшість з них не зустрічав, проте вікі дає багато форм:

Варіанти імені: Віка, Торі, Ніка, іноді — Віта
Інші форми: Вікуся, Нікуля, Віточка, Вікулька, Вікочка, Вікуська, Нікочка, Нікуся, Вітуся, Куся, Вітуля

З них усі, що закінчуються на "-а", у кличному відмінку закінчуватимуться на "-о", а ті, що на "-я", закінчуватимуться на "-ю".

Варіант "Торі" не відмінюється.

Your Answer

By clicking “Post Your Answer”, you agree to our terms of service and acknowledge you have read our privacy policy.

Not the answer you're looking for? Browse other questions tagged or ask your own question.