28

Коли доцільно вживати кожне з зазначених слів? На мою думку:

пробачте це, здебільшого, коли завинив

Пробачай, що я нагримав зопалу (Леся Українка, III, 1952, 222) SUM

даруйте - далі висловлюєш незгоду тощо

Даруйте на слові, але ви більше ніж помиляєтесь (Іван Микитенко, I, 1957, 78) SUM

перепрошую - просити вибачення, але також ввічливе звертання, наприклад, до незнайомої людини в магазині

З іншого боку, багато прикладів з СУМ є дуже схожими. Чи є якісь нюанси використання цих слів?

3 Answers 3

11

Погоджуюся із вживанням слова "даруйте", "перепрошую" вважають калькою із польської мови (przepraszać, przepraszam), "пробачте" та "вибачте" вважають еквівалентами при бажанні вибачитись за ненавмисну образу чи дію. У цій статті пояснюються дані вирази в порівнянні з англійськими варіантами вибачень. Стаття досить цікава: Особливості вживання висловлень ввічливості представниками українського та американського суспільства

1
 • Дякую за відповідь. Також підтримую @SassaNF щодо перепрошую. Przepraszać одне з багатьох польських слів, що звучать схоже на українські. Чому саме це слово калька? Чи ви не знаєте якісь матеріали з теми?
  – Iryna
  Commented Feb 9, 2017 at 15:39
7

Попередня відповідь дає хороше пояснення походження цих слів, тому я зосереджуся лише на доцільності вживання варіантів у різних ситуаціях.

Приклади з сучасної української літератури, наведені у СУМ, наводять на думку, що, на відміну від англійської, в українській усі ці слова́ вживаються майже однаково. Тому можна говорити лише про те, як кожен надає особисту перевагу вживанню того чи іншого слова.

 • У випадку привернення уваги співрозмовника або передуючи висловлення проханняперепрошую (СУМ)
 • У випадку, коли ви збираєтеся вчинити провину — даруйте (СУМ, значення «3»)
 • У випадку вже вчиненої провини — пробачте (СУМ, значення «а») або вибачте (СУМ)
 • У випадку висловлення заперечення або незгодипробачте (СУМ, значення «б») або вибачте (СУМ)
3
 • 5
  Ще можна додати: "У випадку якщо ви мешкаєте у Львівський області і щось не дочули - прошу (за результатами власних спостережень).".
  – Gluttton
  Commented Feb 12, 2017 at 11:22
 • 1
  @Gluttton Юрій Андрухович, «Рекреації»: «— Так довго не живуть, — сказав Немирич. / — Прошу? — перепитала Амальтея. / — Я кажу, що всі вони вже давно мали би повмирати, — пояснив свою думку Немирич.» Commented Apr 12, 2017 at 10:05
 • В англійській мові є excuse та sorry, які, власне, вживаються до і після провини відповідно. Даруйте та вибачте не є еквівалентами у цьому плані. Excuse me, can I ... українською буде Вибачте, можна я .... Даруйте, можна я візьму ... я ніколи не чув.
  – finesoul
  Commented Nov 12, 2017 at 10:22
0

Я б сказав, «пробачте» може виражати вищий ступінь каяття, ніж «вибачте», «даруйте» й «перепрошую». Якщо ви, наприклад, ненароком вбили людину, а тоді кажете її рідним «перепрошую», це звучатиме іронічно й цинічно. «Вибачте» й «пробачте» частково взаємозамінні (можливо, не всі носії їх розрізняють). «Вибачте», «даруйте» й «перепрошую», як правило, стосуються незначної провини, «пробачте» в подібних випадках менш типове.

1
 • Насправді всі ваші твердження можна перевірити за допомогою словників (і попередні відповіді дають такі посилання). Будь-ласка додайте посилання на словники які підтверджують ваші висновки.
  – Artemix
  Commented Oct 3, 2017 at 13:30

Your Answer

By clicking “Post Your Answer”, you agree to our terms of service and acknowledge you have read our privacy policy.

Not the answer you're looking for? Browse other questions tagged or ask your own question.