8

Є дві монети номіналами 5 та 10 копійок.

Відповідь на питання «Скільки монет?» — «Дві». На питання «Скільки копійок?» більшість відповість — «П'ятнадцять». На питання «Яка кількість копійок?» можна відповісти як «Дві», так і «П'ятнадцять».

Згідно Вікі:

Кількість відповідає на запитання «Скільки (цього є там)?»

Чи є різниця між запитаннями «Скільки?» та «Яка кількість?», та як правильно відповідати на них?

  • 3
    Незрозуміло, чому на питання "Яка кількість копійок?" можна відповісті "дві" в даному випадку. – Miroshko Mar 10 '17 at 15:22
  • Так, таке враження що "Яка кількість" перетворює копійки в монети :) – Artemix Mar 10 '17 at 15:27
  • До обох попередніх коментарів: той, хто вивчає мову, може плутати ці поняття. Якби ви знали, скільки жартів-каламбурів існує у китайській стосовно слова 多少, і скільки помилок роблять учні… Тож не варто дивуватися таким запитанням. – bytebuster Mar 10 '17 at 20:15
4

Копійка — грошова одиниця (1 грн = 100 коп).

Монета — грошовий знак, виготовлений з металу. Це одна з форм грошей. Інший приклад форми — купюра.

Скільки грошей?

25 копійок. Незалежно, це одна монета 25 номіналом копійок чи 25 монет по одній копійці.

Скільки монет?

20 монет — незалежно від номіналу кожної.

| improve this answer | |

Your Answer

By clicking “Post Your Answer”, you agree to our terms of service, privacy policy and cookie policy

Not the answer you're looking for? Browse other questions tagged or ask your own question.