8

Є дві монети номіналами 5 та 10 копійок.

Відповідь на питання «Скільки монет?» — «Дві». На питання «Скільки копійок?» більшість відповість — «П'ятнадцять». На питання «Яка кількість копійок?» можна відповісти як «Дві», так і «П'ятнадцять».

Згідно Вікі:

Кількість відповідає на запитання «Скільки (цього є там)?»

Чи є різниця між запитаннями «Скільки?» та «Яка кількість?», та як правильно відповідати на них?

3
 • 3
  Незрозуміло, чому на питання "Яка кількість копійок?" можна відповісті "дві" в даному випадку.
  – Miroshko
  Mar 10, 2017 at 15:22
 • Так, таке враження що "Яка кількість" перетворює копійки в монети :)
  – Artemix
  Mar 10, 2017 at 15:27
 • До обох попередніх коментарів: той, хто вивчає мову, може плутати ці поняття. Якби ви знали, скільки жартів-каламбурів існує у китайській стосовно слова 多少, і скільки помилок роблять учні… Тож не варто дивуватися таким запитанням. Mar 10, 2017 at 20:15

1 Answer 1

4

Копійка — грошова одиниця (1 грн = 100 коп).

Монета — грошовий знак, виготовлений з металу. Це одна з форм грошей. Інший приклад форми — купюра.

Скільки грошей?

25 копійок. Незалежно, це одна монета 25 номіналом копійок чи 25 монет по одній копійці.

Скільки монет?

20 монет — незалежно від номіналу кожної.

Your Answer

By clicking “Post Your Answer”, you agree to our terms of service and acknowledge you have read our privacy policy.

Not the answer you're looking for? Browse other questions tagged or ask your own question.