6

У російській мові є словосполучення, яке означає, що деяка дія є не лише можливою, але й бажаною, рекомендованою:

можно и нужно

Це словосполучення є досить зручним у використанні завдяки своїй напів-римованості. Зручність його також підсилюється тим, що зазвичай під час реального діалогу можна казати спочатку «можно», а потім, через паузу, додати: «и нужно».

Запитання: Чи є подібний еквівалент в українській мові?

Обов'язковою умовою є (напів-)римованість двох частин словосполучення. Вочевидь, варіанти «можна і бажано» або «можна і потрібно» не підходять під цю умову.

1

1 Answer 1

3

Суб'єктивна відповідь, на яку надихнув Artemix

Оскільки автор запитання сам поставив під сумнів існування єдино правильного відповідника, я спробувала придумати власний варіант.

Критеріями підбору слугували вимоги автора запитання:

  1. (Напів)римованість двох частин словосполучення.

  2. Під час реального діалогу можна казати спочатку перше слово, а потім, через паузу, додати друге.

Пошуки в Практичному словнику синонімів української мови Святослава Караванського й визначили мій вибір.

Оскільки слово вільно подається першим варіантом у синонімічному ряду до можна, то це вільно швидко заримувалося з двома синонімами-перекладами нужно - потрібно і необхідно.

Таким чином, маємо два варіанти, які відповідають першому критерію:

Вільно і потрібно / вільно і необхідно.

Для підсилення ефекту і для відповідності другому критерію, можна, замінивши сполучник, отримати:

Вільно, ба й потрібно / Вільно, ба й необхідно.

БА 3, спол.

БА 3, спол. 1. Уживається для приєднання речень, що уточнюють зміст попередніх; значенням близький до та й, навіть. Ще в гімназії Борис займав видне місце серед товаришів, ба й учителі гляділи на нього як на головну оздобу закладу (Іван Франко, III, 1950, 29); Наступний день Панас зустрів спокійно, ба навіть поважно, як годиться старшому в сім'ї (Яків Качура, Вибр., 1953, 451);

Прим. Хоча запропоновані варіанти й не є у широкому вжитку, принаймні я маю намір їх використовувати у відповідному контексті. Буду рада, якщо бодай ще хтось ними скористається :)

Your Answer

By clicking “Post Your Answer”, you agree to our terms of service and acknowledge you have read our privacy policy.

Not the answer you're looking for? Browse other questions tagged or ask your own question.