5

Як правильно перекладається "method dispatch"?

Зараз читаю курс з програмування на мові R. Зустрів цей термін, але зрозумілого перекладу не знайшов. Варіант з транслітерацією - це не зовсім те, що треба.

1

1 Answer 1

4

Переклад через пояснення:

Процес/алгоритм визначення відповідного методу


Method Dispatch - алгоритм визначення того, який саме метод потрібно викликати в залежності від того, які параметри були надіслані (у випадку з R важливим також є тип цих параметрів).

Я не зустрічав усталеного перекладу цього терміну українською.

У Вікіпідручнику вживається термін без перекладу:

Dynamic method dispatch - код який викликається при виклику метода, залежить від конкретного типу об’єктів що викликаються.

В статті Таблиця віртуальних методів використовується слово диспетчеризація:

Однак, віртуальні таблиці дозволяють одиничну диспетчеризацію (англ. single dispatch), за спеціальним параметром this, на відміну від множинної диспетчеризації (як в CLOS або Dylan), де тип параметра береться до уваги під час диспетчеризації.

Your Answer

By clicking “Post Your Answer”, you agree to our terms of service and acknowledge you have read our privacy policy.

Not the answer you're looking for? Browse other questions tagged or ask your own question.