5

Прийменник у/в в основному вживається, коли мова іде про простір, місце, конкретний час. У фрагменті речення

... була четвертою в десяти секундах після...

він вживається по відношенню до інтервалу часу.

У словнику я знайшов кілька варіантів вживання, що стосується часового відношення:

 1. Уживається при означенні часу, в який відбувається дія або коли наявний який-небудь стан.
 2. із знах. в. Уживається при означенні проміжку часу, протягом якого відбувається дія.
 3. із знах. в., заст. Уживається при означенні проміжку часу, після закінчення якого відбувається дія.

Найближчим виглядає випадок 21. Але тут дії, як такої, немає (принаймні, на мою думку).

Чи є таке вживання прийменника у/в правильним? Якщо так, то чи підпадає воно під варіант 21?

1
 • Дія, як на мене, тут якраз є. Просто недосказана: «була четвертою в десяти секундах після» = «фінішувала четвертою в десяти секундах після» (чи що там за контекстом). Але немає з.в., тому 21 і 22 не підходять.
  – Sasha
  Commented Mar 8, 2017 at 17:20

1 Answer 1

4

Це за Вашим посиланням значення № 23:

Кількісні відношення

23. із знах. і місц. в. Уживається при означенні міри, ваги, розміру і взагалі кількісної ознаки кого-, чого-небудь чи вартості чогось.

 • Старший стріля з лука: як попужне у п'ять пуд стрілою, то, неначе вогнем, палить військо (Олекса Стороженко, I, 1957, 70);
 • Подивилась [Харитина] — паперик, аж там бумажка з царицею, аж у сто карбованців (Ганна Барвінок, Опов.., 1902, 256);
 • А се, справді, перше говорив, що й хати нові поставлю у три віконця, а потім — то й старі розвалились! (Марко Вовчок, I, 1955, 66);
 • Та прийшов вже не один, а в п'ятьох стах козаків при двох сотниках (Данило Мордовець, I, 1958, 141);
 • На стінах міських будинків уже виростало величезне, в людський зріст «Л», з товстою, як рука, стрілкою дороговказу (Олесь Гончар, III, 1959, 74).
 • Вона фінішувала четвертою, в 10 секундах після Трецької.

Під варіант 21 не підпадає, тому що:

 • немає проміжку часу;
 • немає знахідного відмінку.

Щодо правильності точно не знаю. Я б, мабуть, написав «вона фінішувала четвертою, за 10 секунд після Трецької» або «вона фінішувала четвертою, через 10 секунд після Трецької». Але, мабуть, всі три в тій чи іншій мірі правильні.

3
 • 2
  Можна б ще в інструментальному відмінку: «десятьма секундами пізніше», але тоді скупчення двох числівників було б негарне. Думаю, саме це і спричинило ту форму, якою автор скористався. Commented Mar 9, 2017 at 4:39
 • @bytebuster, «десятьма секундами пізніше за Ім'ярек»?
  – Sasha
  Commented Mar 9, 2017 at 5:15
 • 2
  або «ніж» + називний — тут з'ясовували порівняльні сполучники. Щоправда, так і нема відповіді… :) Commented Mar 9, 2017 at 5:18

Your Answer

By clicking “Post Your Answer”, you agree to our terms of service and acknowledge you have read our privacy policy.

Not the answer you're looking for? Browse other questions tagged or ask your own question.