14

Чому ми називаємо неробочі дні "вихідними"?

У мене є лише одна теорія: хтось колись кудись виходив. Є кілька російськомовних ресурсів (наприклад, Вікісловник), які намагаються зрозуміти етимологію російського выходной, проте вcі вони розходяться в поясненнях.

А ще цікаво, коли саме так почали називати вільні від роботи дні (тижні, загалом, будь-які часові проміжки).

2 Answers 2

11

Вихіднийзапозичене з російської мови іноземне слово. Тож варто звернутись до російської етимології.

Слово вихідний (і день, і людина) застосовувалось спочатку до працівників, які обслуговували дім господаря і працювали не виходячи з хазяйського двору. Їм давали інші дні для виходу дні, не пов'язані з загальними неробочими днями. Тож сам працівник називався «вихідним».

Тільки згодом вихідними стали називати загальні неробочі дні.

-2

Від німецької Wohenende вохененде - кінець тижня. В українській мові дуже багато запозичених німецьких слів.

3
  • Welcome to Ukrainian Language! We usually prefer longer and more elaborated answers. If you can improve your post by adding detail, context, and examples, this would increase your answer's quality to help other users. Low quality answers are risking being down-voted and subsequently removed. Please take your time to edit and elaborate your post. In any doubt, please make sure you've taken a look at tour, How to Answer, and our guide to quality answers. Commented Oct 8, 2022 at 16:39
  • Цікава версія. Однак, здається, історики й етимологи її не підтримують. (Я зараз не про мінуси конкретно на цьому сайті, а про те, що ніде в джерелах її знайти.) Чи, може, Ви здаєте щось, що може її підтвердити?
    – Sasha
    Commented Oct 9, 2022 at 15:52
  • «Лінгвістика — це така наука, де приголосні не означають нічого, а голосні означають ще менше». © Певно, автор вважає, що запозичення виду Wohenende → вихідний, з усіма оцими трансформаціями wо → ви, he → хі. зниклою N, eNDe → ДНий — то так і має бути. :) Commented Oct 9, 2022 at 20:25

Your Answer

By clicking “Post Your Answer”, you agree to our terms of service and acknowledge you have read our privacy policy.

Not the answer you're looking for? Browse other questions tagged or ask your own question.