14

Деякі прикметники, що утворені з числівників мають широке застосування і легко дізнатись як правильно їх писати. Наприклад:
- дводенний;
- трирічний.

Але в деяких випадках виникає потреба у меньш вживаних словах. Щоб не вигадувати сінтетичні приклади надам випадок який мене цікавить безпосередньо. В контексті знакових послідовностей (а саме кодів Баркера) для опису їх властивостей використовуються слова, що описують їхню довжину. Наприклад: "п'ятипозиційний" (код) - це такий код, що має довжину п'ять елементів. Такі слова застосовуються у повсякденному спілкуванні, але чи є вони правильними та чи коректно їх застосовувати у публіцистичних чи наукових текстах? Як правильно писати такі слова? Якщо подивитись на приклади які я навів на початку питання, то виходить, що такі слова треба писати разом. Але як тоді бути наприклад з такими словами: "двадцятивосьмипозиційний" (коли лише чисельник складається з декількох слів)?

1 Answer 1

12

Разом пишемо:

…складні прикметники, першою частиною яких є числівник, написаний літерами: двадцятиповерхо́вий, семиразо́вий, стовідсотко́вий, стото́нний, двохсотдвадцятип’ятирі́чний, але 225-рі́чний;

Через дефіс пишемо:

…складні прикметники, першим компонентом яких є числівник, написаний цифрами: 20-рі́чний, 10-поверхо́вий.

Джерело.

1
  • двохсотдвадцятип’ятирі́чний - так, це мій випадок, дякую!
    – Gluttton
    Commented Feb 8, 2017 at 12:39

Your Answer

By clicking “Post Your Answer”, you agree to our terms of service and acknowledge you have read our privacy policy.

Not the answer you're looking for? Browse other questions tagged or ask your own question.