18

Цитую онлайнкоректор:

За Правописом (§23 1) прикметник зворотний вживається із суфіксом -н(ий), тому відмінюється як прикметник твердої групи (Правопис §68).

НЕПРАВИЛЬНО:

Ми хочемо отримати від вас зворотній зв’язок.

ПРАВИЛЬНО:

Ми хочемо отримати від вас зворотний зв’язок.

Проте за пошуком "зворотній зв'язок" можна знайти велику кількість сайтів, що використовують саме таке написання.

Як правильно?

4
 • В правописі не вказано, що конкретно цей прикметник потрібно вживати із суфіксом -н(ий). Тому онлайнкоректор каже неправду. Commented Mar 8, 2017 at 8:18
 • Орфографічні та орфоепічні словники пишуть зворотний, СУМ пише зворотний, які проблеми?
  – Yellow Sky
  Commented Mar 8, 2017 at 12:52
 • 1
  Проблеми в тому, що всі пишуть "зворотній".
  – sashaeve
  Commented Mar 8, 2017 at 12:57
 • 1
  @sashaeve, виходить — що м'які варіанти більш притаманні українській мові і вона поступово до них повертається — особливо в тих місцях, де немає прямого збігу з російськими словами — «зворотній», або навпаки треба від нього відмежуватися — «природній», «дружній».
  – Sasha
  Commented Mar 8, 2017 at 14:45

2 Answers 2

17

Про кожну пару

«Природний» та «природній»

У мене і деяких інших користувачів інтернету, наприклад, було склалося враження, що ці слова відрізняються за семантикою:

 • природний — це такий, що має відношення до рослинно-тваринно-неорганічного світу Землі (рос. природный);
 • природній — це справжній, натуральний, незмінений (антонім до «штучний»; рос. естественный).

Але словники такого розрізнення не подають. Більшість словників (наприклад, СУМ-11) надає весь спектр значень слову «природний» (а слова «природній» не містять). Деякі (наприклад, Ніковський — 1927, Якубські — 1928, Шелудько/Садовський — 1928, Козирський/Шендеровський — 1996) містять лише «природній» (в усіх значеннях). Деякі містять обидва слова — але різницю у значеннях виявити важко.

«Зворотний» та «зворотній»

Слово «зворотн(и/і)й» більшість словників подає як «зворотний». Варіант «зворотній» я бачу значно рідше (навіть порівняно з пропорцією «природній» до «природний») — поки що лише у Ніковського (1927) та Козирського/Шендеровського (1996). Зате «воротній» пишеться через «і» всюди (навіть у СУМ; але «ворітн{и/і}й» — знову по-різному).

Семантичну різницю знайти, чи хоча б вигадати, тут ще важче.

«Народний» та «народній»

Також є народній. Наприклад, газета «Народня воля» або Українська народня республіка (саме так воно тоді писалось). Ось що пише з цього приводу maksymus, що веде блог про українську мову «ua-etymology» у livejournal:

Під час правописних реформ 1920-х надуживали пом’якшенням, вважаючи це народною мовою. Сьогодні повертаються до тих помилок. В цьому випадку основним було природний (Грінченко, Недільський) з варіантом природній (Голоскевич подає тільки природний, Кримський вагається — природни[і]й).

Іншої думки дотримується Караванський, вважаючи, що правопис 1928 року визнав тверді форми всупереч мовній практиці і «українським прикметникам притаманніший м'який варіянт» («Секрети української мови», 1994, Київ).

Висновки

Норма і побут

За словниками і офіційним правописом правильно: природний, зворотний, народний.

Тим не менш м'які варіанти написання (що колись уже були навіть в побуті) поступово знову проникають в ужиток (у тій чи іншій мірі для різних слів). Деякі «народні» словники починають їх фіксувати: slovnyk.ua, народний сучасний r2u, загальний народний e2u, словник синонімів Словопедії. Мені здається, що рано чи пізно м'які написання відвоюють собі місце.

Щодо семантичної різниці

Ніякої семантичної різниці офіційно нема.

Проте у випадку прородного і природнього, мені здається, що вона має шанс з'явитися, але ще не визріла. Пошук у лейпцизькому корпусі 2014 серед сусідів для «природний» показує, наприклад, «заповідник»:«колір» у пропорції 3:1, а для «природній» — вони ж у співвідношенні 1:5. Я припускаю про себе, що маю охоту писати «природний» у тих випадках, де у росіян те саме слово, і «природній» — в усіх інших (як більш притаманну форму, коли ззовні нічого не впливає — чи, може, навпаки, хочеться відмежуватися від невірної конотації).

Прецедент: «дружний» (рос. дружный) і «дружній» (рос. дружеский) — визнано СУМ-11.

Додаткова інформація (посилання)

P.S.: Щоби працював пошук: «природно», «природньо».

P.P.S.: «кутній» і «трикутний» («трикутній»).

4

Саме так, зворотний — це правильна форма.

Натомість слово зворотній може бути використане лише в давальному або місцевому відмінках жіночого роду однини:

(Н) зворотна адреса — (Д) зворотній адресі — (М) у зворотній адресі

Такий же термін використовує Вікі.

Your Answer

By clicking “Post Your Answer”, you agree to our terms of service and acknowledge you have read our privacy policy.

Not the answer you're looking for? Browse other questions tagged or ask your own question.