11

Який синонім можна підібрати, або на що можна замінити зворотний зв'язок. Особливо цікаво почути відповідь в контексті комп'ютерних програм і веб-сайтів. Наприклад, форма зворотного зв'язку, адреса для зворотного зв'язку. Тобто те, що англійською передають "feedback", російською - "обратная связь"

Чи можна підібрати більш звучний і, по можливості, короткий вислів в українській мові?

1
  • 4
    англійське feedback у контексті електроних контурів дослівно буде - зворотне живлення; у контексті комунікацій з клієнтами - відгук
    – chizh
    Mar 7, 2017 at 21:22

1 Answer 1

6

Відгук

Наприклад, залиште відгук на цій сторінці або за телефоном.

Вікісловник пропонує синоніми назадній, поворотний, що, очевидно, нам не підходять.

Вікіпедія описує зворотний звя'зок лише в контексті теорії автоматичного управління. Також цікаво, що офіціний сайт української мови містить сторінку "зворотній зв'язок", хоча джерела стверджують, що правильно все таки "зворотний зв'язок".

Your Answer

By clicking “Post Your Answer”, you agree to our terms of service and acknowledge you have read our privacy policy.

Not the answer you're looking for? Browse other questions tagged or ask your own question.