14

В цікавій статті 13 кривавих трагедій давнього Львова, скоєних на любовному ґрунті надаються приклади статей з Львовських газет 1936 року. В одній з заміток згадуються декілька прізвищ, які пишуться за старими правилами.

За дівчину

Влад. Войтиньскі повідомив поліцію, що на вул. Старознесінській напали на нього два замасковані осібняки й побили його дрючком по голові. Войтиньскі підозріває, що на нього напали Юзеф Пясецкі й Мирослав Шинаровский. Вони обидва лихі на нього за те, що він ходить з Аделею Сенценівною, в якій любиться Пясецкі.

Два прізвища польського походження (Войтиньскі і Пясецкі) і пишуться так, як в польській мові (з закінченням на і), а от походження третього прізвища (Шинаровский) мені не зовсім зрозуміле.

Якщо прізвище Шинаровский українського походження, то чому воно без ь знака?

Чи може воно російського походження і раніше існувало правило напису іншомовних імен так, як вони вимовляються в іншій мові?

Сучасний Український правопис пропонує

§ 104. Фонетичні правила правопису слов’янських прізвищ -СК(ИЙ), -ЦК(ИЙ) та ін.

 1. Суфікси слов’янських прізвищ -ск(ий), -цк(ий), -ск(і), -цк(і), -sk(i), -ck(i), -dzk(i), -sk(ý), -ck(ý) передаються відповідно через -ськ(ий), -цьк(ий), -дзьк(ий): Броневський, Даргомижський, Маяковський, Мусоргський, Островський; Гомулицький, Городецький; Грудзький, Завадзький; так само з ь пишуться російські прізвища на -ск(ой), -цк(ой): Луговськой (Луговська), Трубецькой (Трубецька).

Але й досі можна зустріти коли прізвища польского походження пишуть за старими правилами (-скі, а не -ський). Наприклад, новини ТСН про розслідування катастрофи з Лехом Качиньскі #качиньскі. В той же час Вікіпедія подає статтю про Леха Качиньського за сучасним правописом.

Отже цікаво, чи це правило українського правопису відносно нове (2015 року?) і раніше все ж дозволялося вживати -скі, чи існують/існувало декілька паралельних правописів, чи це просто безграмотність наших журналістів?

0

1 Answer 1

11

За правописом УСРР 1926 року, який можна подивитися тут, польські прізвища Войтиньскі та Пясецкі повинні були б бути записані із закінченням -ий (в кінці картинки є Cegielski = Цегельський):

польські прізвища

Але в ті роки (1936) Львів був у складі Польщі, тому на Польщу всі ці правописи навряд чи розповсюджувалися.

Щоправда краще користуватися "скрипниківкою" - Харківським правописом 1929 року що мав офіційний статус, але для Польщі він все одно не був аргументом.


Щодо Польщі, точніше Львова, є "Правописні правила Наукового Товариства Шевченка" (1922), вони також пропонують у кінці польських прізвищ писати -ий: Наукове товариство Шевченка

Ці правила базувалися на "Найголовніших правилах українського правопису", виданих у 1921 р. у Києві.

Хоча, можливо у газеті користувалися Желехівкою (що була затверджена урядом Австро-Угорщини), або "Руска граматика" (1893), яка використовувалася у якості підручника. У цих правописах був закладений фонетичний принцип, хоча ось що пише "Руска граматика":

Ruska Gramatyka

Для тих імен що "Меньше знані" пропонується писати їх мовою оригіналу:

мовою оригіналу

Картинки з "Історії українського правопису" (djvu-файл).


Щодо того чи були журналісти безграмотними - важко сказати лише на основі правописів, тим більше що "Руска граматика" пишуть що додавати "-ий" треба в тому разі, коли ці прізвища "приняли руський вид, або цілком зрущили ся".

Отже, або Войтинські та Пясецькі "не приняли руський вид", або у польському мовному середовищі (а особливо у кримінальній хроніці) заміна "-кі" на "-кий" по-перше не співпадає з мовною практикою, а по-друге може привести до плутанини: Войтинські - польське прізвище, Войтинський - вже українське, можливо обидва прізвища могли співіснувати одночасно.

4
 • Справа в тому, що в польській мові після k не може бути y (наше И), лише і, тому всі польські прізвища в питанні в польскій орфографії закінчуються на -ki (напр. Kaczyński). А в цьому витягу з правопису 1926 йдеться лише про польські прізвища на . І там незрозуміло про м’які прикметники, що, треба було писати Качинській?
  – Yellow Sky
  Commented Mar 7, 2017 at 18:41
 • 2
  Там в кінці картинки є Cegielski = Цегельський. Про закінчення -і не сказано, але у прикладах воно зустрічається.
  – Artemix
  Commented Mar 7, 2017 at 18:51
 • Дякую за відповідь. Тобто ті журналісти, що пишуть Качинські, не вчили правила в школі і просто зробили транслітерацію польського прізвища?
  – Ivan
  Commented Mar 8, 2017 at 11:40
 • @Ivan Можливо вони все-ж таки користувалися фонетичним принципом. Бо інакше не зрозуміло чого російські дипломати протестували: "Ця перемога фонетики над етимологією в Галичині та Буковині, по семилітній впертій боротьбі, сталася головно тому, що за неї стояли й урядові чинники, бо їх Смаль-Стоцький та Ґартнер переконали в великій користі правописної реформи;<...>. Справа доходила навіть до того, що російський уряд дипломатичною дорогою протестував проти зміни етимологічного письма на фонетичне."
  – Artemix
  Commented Mar 8, 2017 at 13:41

Your Answer

By clicking “Post Your Answer”, you agree to our terms of service and acknowledge you have read our privacy policy.

Not the answer you're looking for? Browse other questions tagged or ask your own question.