17

Сьогодні досить поширеними є так звані дисклеймери, тобто письмова відмова від відповідальності за дії, вчинені особою, ознайомленою з цією заявою, або ж іншими особами. Наприклад, видання «Українська правда» часто підписує авторські статті:

Колонка є видом матеріалу, який відображає винятково точку зору автора. Вона не претендує на об'єктивність та всебічність висвітлення теми, про яку йдеться. Точка зору редакції може не збігатися з точкою зору автора. Редакція не відповідає за достовірність та тлумачення наведеної інформації і виконує винятково роль носія.

Чи є український (нетранслітерований) відповідник даного слова?

1 Answer 1

14

Це запозичене слово, яке має кілька відповідностей:

  1. відказ, відмова, відмовлення, відречення, зречення, самопожертва
  2. відречення, заперечення, заперечування
  3. дезавуювання
  4. інший варіант: застереження

В той же час disclaimed перекладається як заперечений.

Українська Вікі використовує термін відмова від відповідальності, який не потребує додаткового пояснення.

1

Your Answer

By clicking “Post Your Answer”, you agree to our terms of service and acknowledge you have read our privacy policy.

Not the answer you're looking for? Browse other questions tagged or ask your own question.