12

Як перекласти українською «rebate» у контексті «інструмент стимулювання продажів»: «повернення покупцю частини вартості товару (послуги) після пред'явлення доказу покупки товару чи послуги (як правило, вище якогось встановленого порогу)»? На Вікіпедії: rebate.

На Вікіпедії існує ця ж стаття російською (український варіант, на жаль, не існує), де основим варіантом дають кальку з англійської: раба́т, реба́т, ребе́йт, рибе́йт.

В статті також пропонують ретро-бонус. Цей варіант мені більше подобається, ніж шаблонний переклад Google Перекладача (знижка, поступка, уступка), бо у мене знижка асоціюється з моментом продажу, а в цьому випадку rebate найчастіше виплачується набагато пізніше моменту покупки, тому ця знижке є пост-фактум (або ретро).

Який варіант є найвживанішим в українській діловій мові?

Які (повні) словники існують з термінологією, що стосується маркетингу та фінансів? Спробував шукати через гугл але ті словники, що я знайшов, не містять саме цей термін.

3
 • 3
  Можливо "відшкодування"?
  – Tsumiman
  Commented Feb 8, 2017 at 12:14
 • @Tsumiman здається, в цьому випадку необхідно коротко передати ідею відтермінованої вигоди
  – chizh
  Commented Feb 8, 2017 at 12:36
 • @Chizh Так, саме про це й йдеться. Вигода відтермінована.
  – Ivan
  Commented Feb 8, 2017 at 15:17

1 Answer 1

12

В українській діловій мові є термін "Рабат" (якщо не брати до уваги термін "знижка, бонус"). Так, цей термін зустрічається в наступних виданнях:

Тритомник «Економічна енциклопедія», 2000-2002

РАБАТ [РАБАТ]

1. Знижка з тарифу, яку надають компанії-перевізники вантажовідправникам за використання ними для перевезення своїх вантажів виключно суден цієї компанії. Застосовують два типи знижок: контрактнії вистрочені. 2. Знижка з ціни за умови, що товари від-правляються великими партіями. (лінк)

Українська Радянська Енциклопедія

(нім. Rabatt, від франц. rabattre — знижувати) — комерційна знижка з усієї суми грошей, що належить за товар. Надається при сплачуванні готівкою, закупівлі товару оптом тощо.

Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю. С.

(нім.—знижка, від франц. — робити поступку, збавляти) — 1) В торг, мореплавстві — знижка з тарифу, яку компанія-перевізник надає вантажовідправнику за перевезення його вантажів суднами компанії. На практиці використовуються два осн. типи Р.: контрактні (заздалегідь передбачені у відповід. угоді сторін) і відстрочені (надаються після неодноразових мор. перевезень). Розмір, порядок і умови їх застосування визначаються відповід. нормами зак-ва про торгове мореплавство, а також конкр. договорами (контрактами) у сфері мор. перевезень (див. Договір морського перевезення вантажу). 2) Знижка на договір, засадах з ціни за умови, що товари відправляються (купуються) великими партіями. Встановлюється у договорі купівлі-продажу за угодою сторін і має на меті стимулювати покупця до придбання великих партій товару.

Загородній А. Г., Вознюк Г. Л. Фінансово-економічний словник

Рабат - (нім., від франц. — знижувати) - 1) зниження продавцем ціни товару в разі закупівлі його великими партіями. Звичайно Р. надають як певну суму чи відсоток від вартості товару; 2) зниження ціни, яке брокер надає страхувальникові, зменшуючи свої комісійні (брокерські).


«Другий та третій види програм нарахування знижок та бонусів – за програмами відшкодування та за програмами бонусів – ще не так давно практично не використовувалися у вітчизняній практиці, але набули надзвичайної популярності в зарубіжних країнах. У різних країнах та джерелах знижки та бонуси за програмами відшкодування називаються по-різному: ретро- знижки, знижки сконто, рібейт, премія тощо. Але незалежно від назви головною відмінністю бонусів і знижок, наданих у межах другого та третього виду програм, від знижок за першим видом програм є час надання знижки: якщо в рамках дисконтних програм знижки надаються покупцеві в момент продажу, то в межах програм відшкодування та бонусних програм покупець отримує бонуси згодом – у разі наперед обумовленого часу чи форми оплати, досягнення певного обсягу покупок, здійснення покупцем інших дій, настання певних умов тощо».

PDF, Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук, ст. 76

2
 • 2
  +1: Це те, що я називаю — якісна відповідь у стилі StackExchange. Commented Feb 9, 2017 at 0:27
 • 2
  +1: Повністю згоден. Вичерпна відповідь. Дуже дякую. Мені найбільше подобається варіант "ретро-знижка" або "ретро-бонус".
  – Ivan
  Commented Feb 9, 2017 at 9:06

Your Answer

By clicking “Post Your Answer”, you agree to our terms of service and acknowledge you have read our privacy policy.

Not the answer you're looking for? Browse other questions tagged or ask your own question.